Banka Qendrore e SHBA-së ka rritur normat e interesit në nivelin më të lartë në 16 vjetët e fundit, në tentim për t’i stabilizuar çmimet.Rezerva Federale rriti normën bazë të interesit për 0.25 për qind - rritja e dhjetë në 14 muajt e fundit.Këto vendime i kanë rritur ndjeshëm...
Definicioni i kamatës (norma e interesit) në Islam"Sasia e tepërt të cilën e jep huamarrësi nga sasia që e ka marrur konform kushteve të caktuara."Shkruan: Mr. Bashkim ALIU 1 – DEFINICIONI I KAMATËS: a) NË ASPEKTIN GJUHËSOR:Pasi ne flasim për kamatën në këndvështrimin Islam, atëherë është e rrugës që të ndalemi...
➖Nëse blerësi debitor vonohet në pagesën e kësteve përtej datës së caktuar, atëherë nuk lejohet detyrimi i tij që ta shtojë borxhin me ose pa kusht të mëparshëm, sepse kjo është kamatë e ndaluar në legjislacionin islam. ➖ Debitori, i cili ka borxh, është i ndaluar të zvarritet në pagesën...
Nëse nuk do të kishim interes të përbërë apo kamatë mbi kamatë, nuk do të kishim luftëra të shkaktuara nga burimet e uritura, as ndryshimet e pakontrolluara klimatike që i shohim tani. I gjithë interesi, qoftë i thjeshtë apo i përbërë, qoftë me norma shumë të ulëta ose me...
Viti 2022 është shënuar si viti më produktiv për sektorin bankar në Kosovë. Bankat komerciale që operojnë në vend, kanë arritur të gjenerojnë fitime rekorde gjatë tërë vitit 2022, me ç’rast vetëm nga janari deri në muajin dhjetor, të njëjtat kanë arkëtuar gjithsej 140.3 milionë euro profit neto. Kjo...
Kamata gati dyshifrore po aplikojnë disa banka në Kosovë, pas rritjes së normave të interesit nga Banka Qendrore Europiane. Siç është paralajmëruar tashmë, politikat monetare të disa bankave qendrore i janë kundërpërgjigjur rritjes së inflacionit përmes rritjes së normave bazë të interesit. Kjo tashmë është reflektuar edhe në Kosovë. Buletini...
Këtu janë disa sekrete që banka juaj nuk do t’ju tregojë kurrë, por që mund t’ju bëjë një konsumator më të mirë. Disa sigurime janë të padobishme Nëse keni marrë një kartë krediti nga banka juaj, bankieri mund t’ju ketë ofruar lloje të ndryshme sigurimesh. Sipas ekspertëve, disa produkte sigurimesh janë...
Institucionet mikrofinanciare (IMF) në Kosovë, aplikojnë norma goxha të larta të interesit për kreditë që ofrojnë. Nëpër çmimoret e këtyre institucioneve bankare, normat e interesit variojnë nga 23 për qind deri në 41 për qind, që njëherit është edhe norma më e lartë e interesit për kredi në këtë...
Vlera e kredive jo-performuese në Kosovë, vazhdon të mbetët e ulët, thonë përfaqësues të Shoqatës së Bankave të Kosovës. Deri në shtator të këtij viti, vlera e kredive jo-performuese shënoi vlerën prej 2.1 për qind krahasuar me periudhën e njëjtë të viti të kaluar, kur ishte 2.3 për qind. Bankat...
Bankat komerciale që operojnë në Kosovë kanë arritur që të arkëtojnë në stoqet e tyre gjithsej 120 milionë euro fitim të pastër vetëm nga janari deri në fund të muajit tetor të këtij viti. Ky është rekordi më i lartë i profitit neto në historinë e bankave në Kosovë...