Nëse Kongresi i SHBA-së dhe Shtëpia e Bardhë nuk heqin tavanin e borxhit kombëtar prej 31.4 trilionë dollarësh, Departamenti i Thesarit nuk do të jetë në gjendje të përmbushë detyrimet e tij. Për një amerikan mesatar, kjo do të thotë se ata do të përballen me probleme serioze financiare. Bursa do...
Sipas raportit të Institutit të Financave Ndërkombëtare (Institute of International Finance, IIF), vlera e borxhit global u rrit me 8.3 trilionë dollarë në tremujorin e parë, nivel gati rekord prej 305 trilionë dollarësh, pasi ekonomia botërore u përball me një “krizë përshtatjeje” ndaj shtrëngimit të shpejtë të politikës monetare...
Pyetja: A kemi të drejtë që paratë e interesit (kamatën) t’ua japim të varfërve? Përgjigjja: Fillimisht themi se Islami e ka ndaluar rreptësisht kamatën duke e radhitur atë në grupin e mëkateve më të mëdha shkatërruese. Ebu Hurejra r.a. transmeton se Pejgamberi ﷺ ka thënë: “Largohuni prej shtatë mëkateve shkatërruese!“ Thanë: “O...
Basti sportiv njihet tek njerëzit si parashikim i rezultateve të ngjarjeve sportive. Ata që luajnë bast sportiv nuk luajnë kundër njëri tjetrit, por luajnë kundër bastores apo kompanisë që e organizon bastin. Nëse parashikimi është i saktë atëherë ata që e kanë qëlluar e ndajnë shpërblimin mes tyre. Përpara...
Prej sëmundjeve të përhapura në Ummetin tonë dhe në veçanti nëpër trojet tona është ngrënia e kamatës. Gjë e cila është e “lejuar” institucionalisht dhe arsyeja e lejimit të saj nuk dallon aspak nga arsyeja e atyre, fjalën e të cilëve na e ka treguar Allahu në librin e...
Banka Qendrore e SHBA-së ka rritur normat e interesit në nivelin më të lartë në 16 vjetët e fundit, në tentim për t’i stabilizuar çmimet.Rezerva Federale rriti normën bazë të interesit për 0.25 për qind - rritja e dhjetë në 14 muajt e fundit.Këto vendime i kanë rritur ndjeshëm...
Definicioni i kamatës (norma e interesit) në Islam"Sasia e tepërt të cilën e jep huamarrësi nga sasia që e ka marrur konform kushteve të caktuara."Shkruan: Mr. Bashkim ALIU 1 – DEFINICIONI I KAMATËS: a) NË ASPEKTIN GJUHËSOR:Pasi ne flasim për kamatën në këndvështrimin Islam, atëherë është e rrugës që të ndalemi...
➖Nëse blerësi debitor vonohet në pagesën e kësteve përtej datës së caktuar, atëherë nuk lejohet detyrimi i tij që ta shtojë borxhin me ose pa kusht të mëparshëm, sepse kjo është kamatë e ndaluar në legjislacionin islam. ➖ Debitori, i cili ka borxh, është i ndaluar të zvarritet në pagesën...
Nëse nuk do të kishim interes të përbërë apo kamatë mbi kamatë, nuk do të kishim luftëra të shkaktuara nga burimet e uritura, as ndryshimet e pakontrolluara klimatike që i shohim tani. I gjithë interesi, qoftë i thjeshtë apo i përbërë, qoftë me norma shumë të ulëta ose me...
Viti 2022 është shënuar si viti më produktiv për sektorin bankar në Kosovë. Bankat komerciale që operojnë në vend, kanë arritur të gjenerojnë fitime rekorde gjatë tërë vitit 2022, me ç’rast vetëm nga janari deri në muajin dhjetor, të njëjtat kanë arkëtuar gjithsej 140.3 milionë euro profit neto. Kjo...