Aksionet e papaguara

Aksionet në qarkullim janë ato aksione të zakonshme që një shoqëri ka emetuar, minus ato që janë riblerë prej saj.

Domethënë do të jenë ato aksione që janë nënshkruar nga investitorët dhe nuk janë në bilancin e shoqërisë si pronë e shoqërisë. Këto lloj veprimesh kanë karakteristika specifike që i dallojnë dhe që i shohim më poshtë.

Karakteristikat kryesore

Aksionet në qarkullim janë shumë të rëndësishme në tregjet financiare për të bërë ndonjë studim të bursës. Në fakt, ato përdoren për të llogaritur fitimet për aksion të një kompanie në bursë ose kapitalizimin e tregut të njësisë ekonomike.

Nga ana tjetër, aksionet e papaguara të një kompanie ndryshojnë me kalimin e kohës. Ato mund të rriten dhe zvogëlohen.

Aksionet e papaguara në praktikë

Siç u përmend, me kalimin e kohës aksionet në qarkullim mund të rriten ose ulen. Në anën e arsyeve pse ato mund të rriten, kemi sa vijon:

  • Emetimi nga shoqëria i aksioneve të reja shtesë.
  • Ndarja e ndarjes. Këtu kompania kryen një ndarje të aksioneve. Pra, numri i aksioneve në qarkullim rritet, duke ulur çmimin proporcionalisht.

Në anën e arsyeve pse aksionet e papaguara mund të zvogëlohen, kemi sa vijon:

  • Programi i kthimit të përbashkët. Kompania ka mundësinë e riblerjes së aksioneve, duke reduktuar logjikisht ato që janë në qarkullim.
  • Kundërndarja e veprimit. Është e kundërta e Splitit të përmendur më parë. Në këtë rast, shoqëria zvogëlon numrin e aksioneve në qarkullim duke rritur çmimin proporcionalisht.

Ku të gjeni informacione rreth aksioneve në qarkullim

Duhet theksuar se çdo kompani e listuar në tregjet financiare ka detyrimin për të raportuar këto veprime. Çdo kompani do të publikojë në pasqyrat e saj financiare, si aksionet e emetuara ashtu edhe ato në qarkullim. Pra, ky lloj informacioni është i aksesueshëm për të gjithë publikun./definebusinessterms/

 

Artikulli paraprakMungesa në punë
Artikulli tjetërArma sekrete për të punësuar njeriun e duhur