Tipari i personalitetit që rrit performancën në punë

Nëse dikush do t’ju thoshte se ka një karakteristikë sekrete që do të garantonte performancën tuaj në punë dhe suksesin në karrierë, me shumë mundësi ju do të dëshironit që ta kultivonit atë, apo jo?

Një studim i ri ka zbuluar pikërisht këtë karakteristikë. Psikologët shqyrtuan modelin shkencor të Big Five (Pesëshja e Madhe) të tipareve të personalitetit që përfshijnë ekstraversionin, pajtueshmërinë, ndërgjegjshmërinë, çiltërsinë dhe neuroticizmin.

Modeli Big Five përdoret për të identifikuar përputhjet midis personalitetit, pozicionit të punës dhe suksesit të përgjithshëm në jetë. Matja e pesë dimensioneve të personalitetit tuaj identifikon punët që ju përshtaten më mirë. Modeli mund të ndihmojë kompanitë që të rekrutojnë dhe të mbajnë personalitetet më të përshtatshme për punë të caktuara. Për shembull, nëse jeni një punonjës i qetë dhe i turpshëm që preferon të punojë vetëm, një punë me presion të lartë në sektorin e shitjeve mund të mos ishte e duhura për ju.

Në një studim të ri, shkencëtarët zbuluan një tipar të personalitetit nga pesëshja e Big Five, i cili është më thelbësori për performancën në punë dhe për avancimin në karrierë. Ky tipar është pajtueshmëria.

Nëse jeni një tip që merreni vesh me të tjerët, atëherë ju jeni më bashkëpunues dhe të afrueshëm dhe jeni shumë të përshtatshëm për punët në ekip. Ju prireni të jeni më optimistë dhe më pak skeptikë. Bazuar te gjetjet e tyre, studiuesit sintetizuan tetë tema të përgjithshme që përshkruajnë më së miri se si funksionon pajtueshmëria, në mënyrë që të përfitojnë edhe punonjësit, edhe bizneset.

1.Tejkalimi i vetvetes. Të pasurit e aspiratave për t’u rritur në karrierë, si dhe të motivimit për t’u kujdesur për të tjerët.

2.Kënaqësia. Të pranuarit e jetës ashtu siç është, si dhe aftësia për t’u përshtatur me sukses në kontekste dhe në institucione të reja.

3.Investimi relacional. Motivimi për të kultivuar dhe për të ruajtur marrëdhënie pozitive me të tjerët.

4.Puna në ekip. Kapaciteti empatik për të koordinuar qëllimet me të tjerët dhe aftësia për të bashkëpunuar në mënyrë efektive, pavarësisht nga roli i punës, për të përmbushur objektivat e përbashkëta.

5.Investimi te puna. Gatishmëria për t’u përpjekur për realizimin e detyrave, për të bërë punë cilësore dhe për të qenë reagues ndaj mjedisit të punës.

6.Theksi te rezultatet më të ulëta. Vendosja e një theksi përgjithësisht më të ulët në përcaktimin e objektivave dhe në prodhimin e rezultateve individuale, si dhe tendenca për të vlerësuar performancën e të tjerëve duke qenë më të mirëkuptueshëm.

7.Orientimi drejt normave sociale. Ndjeshmëria më e madhe dhe respekti për një sjellje në përputhje me normat dhe rregullat shoqërore, si dhe shmangia e shkeljes së rregullave dhe e keqbërjes.

8.Integrimi social. Kapaciteti për t’u integruar me sukses në role dhe institucione të ndryshme në shoqëri, si dhe gjasat e ulëta për delikuencë, sjellje antisociale dhe lëvizje nga njëri pozicion në tjetrin.

Një nga autorët e studimit, Michael Wilmot, asistent profesor i menaxhimit në Universitetin e Arkansas, tha: “E dimë se kjo është e rëndësishme – ndoshta tani më shumë se kurrë – sepse pajtueshmëria është tipari i personalitetit që lidhet kryesisht me ndihmën ndaj njerëzve dhe me ndërtimin e marrëdhënieve pozitive, i cili duhet të kultivohet edhe te drejtuesit e organizatave.”

Në fakt, studimet kanë treguar se angazhimi në punë dhe produktiviteti rriten kur punonjësit ndihen sikur kanë përkujdesjen e drejtuesve të kompanisë. Në vendin e punës, asnjëherë nuk mund të jeni të sigurt për ngarkesat emocionale që punonjësit dhe kolegët tuaj mbajnë çdo ditë brenda tyre.

Megjithatë, kur punëdhënësit nuk bëhen gjykyes, por janë kuriozë për një situatë të pakëndshme ose të papranueshme të punonjësve, kjo mund t’i ndihmojë ata që të përgjigjen në një mënyrë më të pajtueshme, duke kontribuar për krijimin e një kulture pune më bashkëpunuese, me përkujdesje reciproke ndaj njëri-tjetrit./ forbes

Artikulli paraprakME: Konsumatorët e lidhur në linjën e bizneseve do të mbrohen nga reduktimet
Artikulli tjetërÇfarë duhet të dini për Metaverse Marketing?!