Financimi islam garanton fitimin e pasurisë, shpërndarjen si dhe mbrojtjen e saj, në ekonominë globale.

Që nga kriza globale financiare dhe recesioni i vitit 2008, financat islame janë shfaqur si sistemi më i mirë për stabilizimin e ekonomive dhe arritjen e një shkalle të rritjes gjithëpërfshirëse. Znj. Alima Choudhry, e diplomuar në Banking dhe Financa Islame, në universitetin Aligarh Muslim University, në Indi, e tha këtë duke dhënë pikëpamjet e saj se pse financat islame janë një sistem ekonomik i qëndrueshëm dhe i qëndrueshëm.

Krahasuar me sistemet ekonomike kapitaliste dhe socialiste, ajo argumenton se financat pa përfshirjen e normës së interesit apo financat islame garantojnë barazi dhe drejtësi në shpërndarjen e pasurisë, rregullat/etikën e mbrojtjes së pasurisë dhe krijimin e pasurisë.

Duke cituar myftiun Taqi Usmani, ajo tha: “Objektivi i ekonomisë islame është që pasuria e prodhuar në një shoqëri, të shpërndahet në mënyrë të barabartë, në mënyrë që të mos jetë vetëm në duart e një pakice”.

Ajo theksoi katër shtyllat themelore të ndërtimit të Islamit dhe të financave islame, të cilat janë; Kur’ani (fjalët e Zotit), Sunneti (Fjalët dhe praktikat e Profetit alejhi selam), Ixhmaja (Analogjia intelektuale dhe logjike) dhe Kijasi (Konsensusi i Dijetarëve).

Parimet themelore të financave islame janë drejtësia, interesi zero, financimi i bazuar në asete ose financim i mbështetur nga pasuria, pa rrezik të pasigurisë dhe pa mashtrime dhe përfshin të gjitha besimet, komunitetet dhe shoqëritë.

Për çështjen e varfërisë, ajo e përshkruan atë si një problem masiv global, një fenomen global dhe beson se kërkohen zgjidhje ekonomike të cilat fillimisht e vlerësojnë njerëzimin. Sipas saj, ekonomia është shtylla kurrizore e çdo shoqërie dhe një sistem që garanton shpërndarje efektive të pasurisë është i domosdoshëm për qëndrueshmërinë ekonomike.

Duke folur për atë që bankat pa normë të interesit duhet të bëjnë ndryshe nga bankat tjera, në ofrimin e produkteve financiare të ngjajshme, me zgjidhje inovative dhe me gjerësi të mbulimit, ajo shpjegoi se financat islame kanë një model universal që përfshin të gjitha këto aspekte.

Sipas saj, ekonomia islame do të rritet në mënyrë fenomenale atëherë kur 1.8 miliardë muslimanë në mbarë globin të fillojnë të marrin vendime tregtare të bazuara në besim dhe në vlerat. Ajo shtoi se kjo do të pasohet nga ushqimi hallall 1.8 trilion dollarë, veshja modeste 361 miliardë dollarë, media dhe rekreacioni hallall 288 miliardë dollarë, udhëtime hallall 274 miliardë dollarë, farmaceutikë hallall 131 miliardë dollarë dhe bankat islamike në total kontribuojnë me 69% ose 1.992 trilion dollarë.

Ajo aludoi në parashikimet se financat islame do të arrijnë një madhësi tregu prej 3.8 trilionë dollarë deri në vitin 2023, me rritjen e aktiviteteve në tregun Halal, sistemin islam që njihet si “Takaful”, sistemin e çertifikuar të financave islame “Sukuk” dhe segmente të tjera.

Ajo shtoi se gjerësa ekonomitë e zhvilluara si SHBA-të, Eurozona dhe Japonia po rriten mesatarisht me 1.5%, ekonomitë në zhvillim si Turqia, Pakistani, Indonezia, Malajzia dhe të tjera parashikohen të rriten midis 4-5% në terma të GDP-së reale, dhe në disa raste edhe më të larta. (Burimi: Banka Botërore, FMN).

Duke folur për transaksionet bankare islame dhe konvencionale, ajo tha se boshti kryesor i cili e bënë ndryshëm nga të tjerët, është kreditimi me interes zero. Alima Choudry vuri thekson se ekonomia islame po kujdeset për të dobëtit dhe pasuria duhet të shpërndahet në mënyrë të barabartë dhe të drejtë.

Duke parë se si bankat islamike/bankat pa normë interesi, mund të përdorin teknologjinë dixhitale për të përmirësuar shërbimet në vitin 2022, ajo tha se teknologjia e financimit islam mund ta çojë industrinë e financave në fazën e ardhshme të evoluimit të saj.

Ajo nënvizoi disa prej mundësive si këto mëposhtë:

  • Kujdesi për demografinë dixhitale: Zgjerimi i IFN-ve duhet të përqendrohet në ndërtimin e tregjeve bankare dhe kapitale vetëm dixhitale, në vend të më shumë degëve të “tullave dhe ilaçit” për të shfrytëzuar bazën e re të përdoruesve të financave islame me njohuri teknologjike dhe të lëvizshme.
  • Adaptimin e shërbimeve të pagesave nga telefonat e mençur dhe të financave P2P, ndërkohë që duke u shfrytëzuar teknologjia e shpërndarjes së librit të financave dhe të aseteve kripto, do të rrisë efikasitetin operacional dhe përvojën e klientëve.
  • Përdorimi i analizës së AI/të dhënave: Synimi i zhvillimit të një baze të përshtatshme klientësh, duke përdorur analizat e të dhënave dhe përmirësimi i përvojës së përdoruesëve përmes AI-së, duhet të gjenerojë pranimin e shërbimeve financiare islame. Kjo do të jetë veçanërisht e vlefshme për zhvillimin e menaxhimit të pasurisë islame.
  • Huadhënja P2p/financimi i tregtisë: P2p islame dhe platformat e ngjajshme me fintech, posedojnë mundësinë për të lehtësuar edhe më tej tregtinë dhe financimin ndërkombëtar.
  • Teknologjia e sigurisë: Takaful-tech mund të përdoret për të siguruar mbulimin me një çmim dhe me kosto më të ulët, kundër vështirësive të paparashikuara që mund të lindin nga paaftësia për të fituar të ardhurat e familjes.
  • Financat islame janë një burim financimi nga zekati në sadaka, me synimin e shfrytëzimit të zgjidhjeve. Ne duhet të riorganizojmë dhe të rikanalizojmë idenë e financave islame dhe të shfrytëzojmë njerëzit e pasur të shoqërisë, për të arritur tek të varfërit, nëpërmjet përdorimit të zekatit. /proshareng/

Përktheu: EKONOMIA ISLAME

Artikulli paraprakNdër 100 më të pasurit e botës, vetëm 14 gra
Artikulli tjetër5 Zakone për menaxhim të suksesshëm të punonjësve