I kërkoi kusurin. I ktheu kusurin. Fjala “kusur” rrjedh nga arabishtja. Është shumësi i fjalës “kesr” dhe nënkupton thyesat, të thyerat, monedhat e thyera. Fjala është gjerësisht e përdorur në gjuhën dhe kulturën arabe. Edhe në shkencën e fikhut përdoret me të njëjtin kuptim. Dikur, njerëzit përdornin tre lloj monedhash;...
Meqë feja islame është fe e përkryer dhe përfshinë të gjitha ibadetet që njerëzit i kryejn ndaj Allahut dhe të gjitha veprat, traditat dhe raportet që ata i veprojnë mes veti, prandaj kjo fe edhe i sqaron të gjitha këto në formë të përgjithshme dhe të detajizuar. Ndër traditat që...
Urdhëri i parë në Kuran që Zoti kërkoi nga Muhamedi alejhi selam ishte: “Lexo me emrin e Zotit tënd, i Cili krijoi (gjithçka), e krijoi njeriun nga një droçkë gjaku! Lexo! Zoti yt është Bujari më i madh, i Cili, me anë të penës ia mësoi, ia mësoi njeriut...
Islami bën thirrje për individin të shpenzojë lirshëm në rrugët që e kënaqin zemrën e atij që dhuron dhe thërret për bujari, mirësi, adhurim dhe bindje ndaj Allahut. Në Kuran thuhet: مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ...
Si të shtosh bereqetin në kohën tënde! Ka thënë dikush prej Selefëve: “Sa më shumë e shtoja pjesën time në leximin e Kuranit aq më shumë mu shtonte bereqeti në kohën time. Dhe vazhdoja ta shtoja pjesën e leximit deri sa arrita të lexoja në pjesën time dhjetë xhuze”. Ibrahim ibn...
Jo rrallë mund të na ndodhë që për shkaqe të ndryshme të pendohemi apo thjesht të ndryshojmë mendim për blerjet tona dhe të kërkojmë kthimin e parave apo ndërrimin e produktit. Praktikat e ndryshme të aplikuara nëpër bizneset në vend kur vjen puna te kthimi i produkteve të blera apo...
Ekonomia islame është një tërësi ligje dhe parime islame, që në vete rregullojnë veprimtarinë ekonomike të një vendi, ku të gjitha këto mund të zbatohen në përputhje me rrethanat e kohës dhe vendit. Bankat Islame janë institucione bankare dhe financiare të cilat operojnë në të gjitha transaksionet dhe investimet e...
Tregtia në esencë është e lejuar, andaj angazhimi me të është i lejuar në çdo kohë, pos kohëve të namazit, në momentin e thirrjes së ezanit besimtari obligohet ta lë tregtinë dhe ta falë namazin, në kohen e tij të caktuar, ku nuk ju lejohet ta vonoj namazin e...
Allahu thotë në Kuran: "وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا" "Allahu e ka lejuar shitblerjen, por e ka ndaluar kamatën" (El Bekare, 275) Shejh Sa'di( Allahu e mëshiroftë) në lidhje me këtë ajet thotë: Ky ajet është argument i qartë se shitblerja në parim është e lejuar, dhe gjithashtu të gjitha llojet e përfitimit...
Allahu i Madhëruar në Kuran thotë: "Ne edhe para teje dërguam pejgamberë të tjerë, por edhe ata ishin të dërguar që kanë ngrënë ushqim, dhe kanë ecur e shëtitur nëpër tregje."(Furkan, 20) Në këtë ajet Allahu na tregon se edhe të dërguarit para Muhamedit salallahu alejhi we selem, ishin njerëz...