5 Zakone për menaxhim të suksesshëm të punonjësve

Shumë atribute të ndryshme mund të përcaktojnë një kompani tësuksesshme, nga kapitalizimi dhe ekzekutimi tek lidershipi dheteknologjia. Megjithatë, kompanitë më të suksesshme kanë njëgjë të përbashkët, dhe këto janë punonjësit që ndihen tëangazhuar dhe të vlerësuar. Punonjësit që janë të kënaqur me punën e tyre kanë një ndikim të madh në rritjen dhe suksesin e biznesit tuaj.

Si mund t’i motivoni punonjësit tuaj edhe kur ata janë nënpresion ose përballen me orë të gjata për të arritur qëllimet e kompanisë? Përpiquni të përfshini këto pesë zakone në vendintuaj të punës:

1. Rutina e mëngjesit

Pavarësisht se si përfundoi dita dje për ekipin tuaj, filloni çdomëngjes pozitivisht. Gjërat e vogla mund të ndikojnë shumë nëndërtimin e angazhimit të punonjësve, të tilla si një mëngjes nëzyrë.

Më pas angazhohuni në bisedën e mëngjesit në mënyrë qëpunonjësit të tregojnë çdo problem apo pengesë që kanë hasurnjë ditë më parë dhe idetë e tyre. Problemet mund tëshndërrohen në përvoja të fuqishme mësimore që përshpejtojnërritjen e biznesit.

2. Vendosni qëllime

Inkurajoni punonjësit tuaj të bëjnë një listë të qëllimeve që duantë arrijnë, si për punën e tyre me kompaninë tuaj dhe karrierënpersonale, ashtu edhe në jetën e tyre personale. Duhet theksuarse kjo listë duhet të jetë e nivelit të lartë dhe jo një listë e gjatë e gjërave për të bërë.

Qëllimet e lidhura me punën mund të variojnë nga shitja e njënumri të caktuar produktesh në ditë, fillimi i një biznesi të ri dhemadje edhe aftësia për të menaxhuar një aspekt biznesi pa ju. Qëllimet personale mund të përqendrohen në zhvilliminpersonal, si shëndeti dhe arsimi, dhe të dyja mund të kontribojnëpër biznesin.

3. Lejoni punonjësit  flasin

Rritni kreativitetin e punonjësve tuaj çdo ditë, duke i lejuar ata tëshpërqendrohen,por jo me teknologji. Ekspertët thonë se shpërqendrimet nuk duhet të përfshijnë më shumë kohë në ekranose në mediat sociale. Në vend të kësaj, inkurajoni punonjësittuaj që të pinë kafe ose çaj së bashku ose të bëjnë një shëtitjenëpër ndërtesë.

Punonjësit kanë nevojë për kohë për të ndërtuar marrëdhënie me njëri-tjetrin për të ndërtuar kulturë dhe rehati. Ecja mund tëndihmojë në thyerjen e stresit ose bllokimeve mendore në rrugëqë i pengojnë ata të kryejnë detyrën.

4. Festoni suksesin

Të thuash “punë e mirë” kur kaloni pranë tryezës së njëpunonjësi është një plus – në fakt, është një pjesë kyçe e kësajrutine për ditët kur jeni në  zyrë. Por kjo nuk mjafton. Duhet tëndërtohet një kulturë njohjeje që do t’ju lejojë të festoni arritjet e punonjësve tuaj.

Mos përmendni vetëm një punonjës të javës ose muajit: Kur jepni çmimin, tregojuni të gjithë punonjësve në mënyrëspecifike se çfarë bëri punonjësi dhe cilat synime dëshironi tëarrijë biznesi juaj. Bëjeni zakon dhe punonjësit e tjerë do tëfillojnë të jenë sikur mund të japin kontribute të rëndësishme.

5. Balanconi punën dhe jetën

Bilanci është i rëndësishëm për të gjitha ngjarjet e jetës, sipozitive ashtu edhe negative: një punëtor i aftë i cili është istresuar nga kujdesi për një prind mund të mos jetë në gjendje tëkontribuojë siç duhet për qëllimet e biznesit tuaj. Ky fokusmund të përmirësohet nëse mund të zgjasni kohën e fleksibilitetit ose kohëzgjatjes, kohën e paguar ose të papaguar.

Menaxhimi i një biznesi të vogël është punë e vështirë, por nësekeni kohë për të motivuar punonjësit tuaj, nuk do ta menaxhonivetë.

WWW.STUDENTET.MK

Artikulli paraprakFinancimi islam garanton fitimin e pasurisë, shpërndarjen si dhe mbrojtjen e saj, në ekonominë globale.
Artikulli tjetër“The Economist”: Pse ulja e taksave të karburanteve është një ide e keqe