DIVAN

DIVAN : është një institucion që është themeluar nga Omeri r.a. 10 vite pas vdekjes së Pejgamberit Alejhi Selam dhe ka shërbyer si një qendër regjistrimi të popullsisë, kategorive dhe nevojave të tyre në bazë të së cilit janë shpërndarë të ardhurat mujore në formë pensioni për të gjithë të nevojshmit. Edhe ky institucion ka pasur një funksion financiar.

Artikulli paraprakHAWALAH – Transfer
Artikulli tjetërBAYT AL-MAL (Bejtul mal): “Shtëpia e Thesarit”