Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural (MBPZHR) ka njoftuar se ka hapur nga sot periudhën e aplikimit për pagesa direkte/subvencione për fermerët që merren me kultivimin e qumështit. Në bazë të komunikatës për media nga kjo ministri, subvencionimi do të bëhet sipas kategorive të cilësisë, si për therrjet e...
Borxhi që qeveria e Shqipërisë ka marrë për të kryer shpenzime shtesë që nuk arrijnë të mbulohen nga të ardhurat buxhetore vlerësohet të ketë arritur në 82.7 për qind të prodhimit të brendshëm bruto në tremujorin e dytë 2022, sipas raportit të fundit të Komisionit Evropian për vendet kandidate...
Kompanitë e shërbimeve zakonisht nuk prodhojnë mallra, por ato ofrojnë shërbime për publikun ose për një pjesë të publikut. Në përgjithësi, ka më shumë biznese në sektorin e shërbimeve sesa në sektorin e prodhimit. Aktivitetet e shërbimit përfshijnë shërbime të riparimit të makinave , shërbime televizive dhe radio, pastrim kimik,...
a) Përbërja Fjala “infak” që emërton dhënien, dhurimin ushqyerjen, dhe që përmendet në Kur’an në më shumë se 200 vende, është kushtimi Allahut i pasurisë dhe jetës. Kështu, muslimani është njeriu që ia kushton edhe jetën, edhe pasurinë Allahut. Në Besëlidhjen e Dytë Akabe, Abdullah bin Revaha e pati pyetur Profetin (s.a.s.): ...
Shërbimi Sherbimi duhet të jetë: I mirë dhe i shkëlqyer, që ecën paralel me cilësinë dhe sistemin. Të tria këto duhet të jenë së bashku! I fortë dhe miqësor, pra që punonjësi që i shërben klientit duhet të jetë miqësor me njerëzit, dhe në të njëjtën kohë, shërbimi i tij duhet të...
Cilësia... Çfarë është cilësia? Cilësia është kur produkti ose shërbimi i plotëson ose i tejkalon dëshirat e konsumatorit Pra nuk është ajo që vendos furnitori. Është ajo që klienti përfiton dhe është i gatshëm të paguajë për të. Dr. Ibrahim el-Fekij
Koncepti i trefishtë i integruar Sistemi. Çfarë nënkupton sistemi? Sistemi nënkupton që ne të kemi një plan pune, sipas të cilit të ecim, dhe ai të jetë gati përpara se të fillojmë, e përpara se të sjellim klientët. Për shembull, kur Ray Kroc kërkoi nga kompania McDonald's të hapte disa degë të saj,...
- Shërbimi i mirë: Zbatimi i kërkesave të klientëve dhe realizimi i pritshmërive të tyre! Vetëm kështu shërbimi mund të quhet i mirë. - Shërbimi i shkëlqyer: Kjo nënkupton që ti t’i japësh klientit më shumë se sa e ka ai pritshmërinë, dhe kështu shërbimi konsiderohet i shkëlqyer. Me gjithë sa...
Një gjë që fillimisht më tronditi rreth botës së biznesit është konkurrenca shkatërruese pavarësisht se është mjaft e madhe për të gjithë që të prosperojnë në të. Të gjithë duan të jenë në krye, të fitojnë më shumë para dhe të bëjnë gjithçka që të jetë e mundur që...
”Në qendër të shitjes nuk qëndron shitësi me produktin e tij, por klienti me dëshirat dhe nevojat e tij” Organizimi i mirë i shitjeve përqendrohet te blerjet. Sa e qartë është oferta juaj? A mund të provojnë klientët shërbimin tuaj, duke shmangur në këtë mënyrë rreziqet e tyre? Sa i...