Ballina Menaxhment dhe Lidership Lidership Nëse i thoni ‘Jo’ këtyre gjashtë pyetjeve, atëherë lidershipi juaj ka një...

Nëse i thoni ‘Jo’ këtyre gjashtë pyetjeve, atëherë lidershipi juaj ka një problem të madh

Ku fillon e gjitha? Ndërtimi i një kulture të tillë, të bashkëpunimit të fortë fillon me udhëheqësit që vendosin tonin për krijimin e kushteve të nevojshme për të nxitur performancën njerëzore.

Këta lidera e kuptojnë se udhëheqja e vërtetë ka të bëjë me vendosjen e të mirës së atyre që udhëhiqen mbi interesin vetjak të liderit. Fatkeqësisht, ky është një qëllim i lartë për shumë njerëz.

E vërteta është se liderët që zgjedhin të vlerësojnë dhe zhvillojnë të tjerët për të mirën e përbashkët të çdo individi do të kenë një ndikim të rëndësishëm te njerëzit që punësojnë dhe te klientët që u shërbejnë.

6 pyetje për të bërë.

Përfundimisht, liderët në çdo nivel duhet të shohin pasqyrën dhe të bëjnë disa pyetje vetë-reflektuese për të vlerësuar nëse i përmbushin standardet e larta të lidershipit. Për këtë ushtrim të thjeshtë, sa më shumë “Jo” t’u përgjigjeni gjashtë pyetjeve të mëposhtme, aq më e madhe është mundësia se mund të keni disa sfida të forta përpara (ose një mundësi të shkëlqyer për të zhvilluar aftësitë tuaja drejtuese).

1. A i kuptoni emocionet tuaja dhe emocionet e të tjerëve?

Udhëheqësit e mëdhenj janë të gatshëm të jenë transparent dhe të njohur; ata janë të vetëdijshëm dhe e kuptojnë veten dhe nxitësit e tyre për të menaxhuar më mirë veten. Ata gjithashtu i kuptojnë të tjerët dhe janë empatikë me ta. Ata janë të hapur për të dhëna nga të tjerët, madje edhe ata poshtë tyre.

2. A i vlerësoni vërtet të tjerët si qenie njerëzore?

Udhëheqësit e mëdhenj vlerësojnë të tjerët duke besuar te njerëzit e tyre. Ata tregojnë respekt dhe dinjitet dhe mbajnë një vlerësim të lartë për punonjësit e tyre. Ata dëgjojnë me pranueshmëri, pa gjykuar dhe shpesh i vënë të tjerët para vetes.

3. A keni një prirje të natyrshme për të tjerët që të rriten dhe zhvillohen?

Udhëheqësit e mëdhenj ofrojnë mësim dhe rritje dhe zhvillojnë potencialin e të tjerëve. Ata ndërtojnë të tjerët përmes inkurajimit dhe afirmimit.

4. A i udhëzon njerëzit drejt një të ardhmeje të guximshme?

Udhëheqësit e mëdhenj parashikojnë të ardhmen dhe regjistrojnë njerëzit e tyre për të realizuar vizionin së bashku. Ata marrin iniciativën dhe lëvizin përpara, më pas sjellin ekipin e tyre duke sqaruar qëllimet dhe pritshmëritë.

5. A ndani udhëheqjen tuaj?

Udhëheqësit e mëdhenj ndajnë fuqinë e tyre duke e shtyrë autoritetin në nivele më të ulëta, dhe përmes të gjithave, fuqizojnë të tjerët të marrin vendime. Duke ndarë statusin në lidhje me pozicionin dhe autoritetin, ata përdorin bindjen për të ndikuar tek të tjerët në vend të detyrimit.

6. A nxisni një ekip apo kulturë të bazuar në diversitet dhe përfshirje?

Udhëheqësit e mëdhenj promovojnë një ndjenjë përkatësie dhe lidhje për të gjithë anëtarët e ekipit, duke punuar në bashkëpunim dhe duke theksuar punën në grup. Ata njohin dhe vlerësojnë dallimet e të tjerëve dhe çfarëdo dhuntie, talenti, personaliteti dhe këndvështrimi që sjellin në ekip.

/INC.

Artikulli paraprak6 shenja treguese të një lidershipi të keq 
Artikulli tjetërPlani 5-vjeçar: si synon ta fitojë Erdogan betejën me ekonominë