Kurimi për shtyrjen e veprave të mira

1- Braktisja e dembelisë.
Allahu thotë: “Nxitoni drejt faljes së gjynaheve nga Zoti juaj dhe Xhenetit, hapësira e të cilit është sa qiejt e Toka dhe që është përgatitur për të devotshmit…” Ali Imran 133. Dhe Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem ka thënë: “Shpejtoni drejt veprave të mira para se të vijnë fitnet e sprovat!” Muslimi.

2- Kujtimi i vdekjes.
Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem: “Kur të ngrihesh për të falë namaz, fale atë sikur pas tij do t’ia japësh lamtumirën njerëzve (të dashurve).” Ibn Maxhe.

3- Kërkimi i mbrojtjes tek Allahu nga kjo gjë.
Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem lutej: “O Allah kërkoj mbrojtje tek Ti nga shqetësimet, pikëllimit e ankthit dhe paaftësia e dembelia!” Imam Neveviu thotë: “Paaftësia është kur njeriu nuk ka aftësi, forcë e mundësi (edhe pse ka dëshirë) për të kryer vepra të mira.” Ndërsa disa dijetarë kanë thënë: “Braktisja (e qëllimshme) e gjërave të obligueshme (duke thënë “ka kohë“).”

5- Mos pasja fantazira dhe shpresa të kota.
Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem: “I paaftë është ai i cili ndjek dëshirat e nefsit e megjithatë ka shpresa tek Allahu (se Ai do ta falë, do ta shpërblejë).” Tirmidhiu. Ibn Kajjim ka thënë: “Ai që ka fantazira e shpresa të kota është njeriu më i dështuar…”

6- Mosvazhdimi në mëkate.
Allahu thotë: “dhe nuk ngulmojnë me vetëdije në gabimet që kanë bërë” Ali Imran 135. Kurtubiu thotë: “Vazhdueshmëria në mëkate është zvarritja e pendimit për to dhe kjo është kur thotë: Do të pendohem nesër. Kjo është thirrje e nefsit që është i prirë për gjëra të këqija.” Hasan el Basriu ka thënë: “Ke kujdes nga shtyrja e veprave të mira dhe pendimit. Ti i takon të sotshmes (të nesërmen nuk e di a do ta arrish).”

 

Hoxhë Lulzim Perçuku

Artikulli paraprakMENDIMI I MIRË
Artikulli tjetërKujdes prindër! Mos u rrini në kokë fëmijëve kur bëjnë detyrat e shtëpisë