Si të shkruani plan biznesi në shtatë hapa të thjeshtë

Kur shkruhet në mënyrë efektive, një plan biznesi mund të ndihmojë në rritjen e kapitalit, informimin e vendimeve dhe tërheqjen e talenteve të reja.

Shkrimi i një plani biznesi është shpesh hapi i parë në transformimin e biznesit tuaj nga një ide në diçka të prekshme. Ndërsa shkruani, mendimet tuaja fillojnë të forcohen në strategji dhe një rrugë përpara fillon të shfaqet. Por një plan biznesi nuk është vetëm fusha e startup-eve; kompanitë e themeluara gjithashtu mund të përfitojnë nga rishikimi dhe rishkrimi i tyre. Në çdo rast, dokumentacioni zyrtar mund të sigurojë qartësinë e nevojshme për të motivuar stafin, për të tërhequr investitorët ose për të informuar vendimet e ardhshme.

Pa marrë parasysh industrinë tuaj ose madhësinë e ekipit tuaj, detyra për të shkruar një plan biznesi – një dokument i mbushur me kaq shumë detaje dhe dokumentacion – mund të duket e frikshme. Sidoqoftë, mos lejoni që kjo t’ju ndalojë; ka hapa të thjeshtë për të filluar.

Çfarë është plani i biznesit dhe pse ka rëndësi?
Plani i biznesit është një dokument zyrtar që përshkruan qëllimet, drejtimin, financat, ekipin dhe planifikimin e ardhshëm të biznesit tuaj. Ai mund të drejtohet drejt investitorëve, në përpjekje për të rritur kapitalin, ose të përdoret si një dokument i brendshëm për të lidhur ekipet dhe për të dhënë drejtim.

Zakonisht përfshin hulumtime të gjera të tregut, analiza të konkurrentëve, dokumentacion financiar dhe një pasqyrë të biznesit tuaj dhe strategjisë së marketingut. Kur shkruhet në mënyrë efektive, një plan biznesi mund të ndihmojë në përcaktimin e veprimeve dhe t’i mbajë pronarët e bizneseve në rrugën e duhur për të përmbushur qëllimet e biznesit.

Kush ka nevojë për një plan biznesi?
Një plan biznesi mund të jetë veçanërisht i dobishëm gjatë rritjes fillestare të një kompanie dhe të shërbejë si një forcë udhëzuese mes pasigurisë, shpërqendrimeve dhe zhvillimeve të shpejta të përfshira në fillimin e një biznesi. Për kompanitë e sipërmarrjeve, një plan biznesi duhet të jetë dokument i gjallë, i frymëzuar që drejton vendimmarrjen dhe lehtëson rritjen e qëllimshme.

“Duhet të keni një plan loje për çdo angazhim madhor që do të keni, nga marrëveshjet e themeluesve në fazat e hershme deri te profesionistët ligjorë të brendshëm”, thotë Colin Keogh, CEO i Fondacionit Rapid – një kompani që sjell teknologji dhe trajnim për komunitetet në nevojë – dhe një mentor i WeWork Labs në MB. “Ju nuk mund të dilni në raunde financimi ose të merrni pjesë në përshpejtuesit pa ndonjë planifikim.”

Si të bëni një plan biznesi dhe shtatë komponentë që i nevojiten çdo plani ?
Nuk ka format të caktuar për të shkruar një plan biznesi, por ka disa elemente që zakonisht përfshihen.

Ja çfarë është e rëndësishme të merrni parasysh kur shkruani planin tuaj të biznesit.

1. Përmbledhje ekzekutive
Jo më shumë se gjysmë faqe, përmbledhja ekzekutive duhet të prezantojë shkurtimisht biznesin tuaj dhe të përshkruajë qëllimin e planit të biznesit.

A po shkruani planin për të tërhequr kapitalin?

Nëse po, specifikoni sa para shpresoni të mblidhni dhe si do ta shlyeni kredinë. Nëse po shkruani planin për të lidhur ekipin tuaj dhe për të dhënë drejtimin, shpjegoni në një nivel të lartë se çfarë shpresoni të arrini me këtë shtrirje, si dhe madhësinë dhe gjendjen e ekipit tuaj ekzistues.

Përmbledhja ekzekutive duhet të shpjegojë se çfarë bën biznesi juaj dhe të ofrojë një pasqyrë hyrëse të shëndetit tuaj financiar dhe arritjeve të mëdha deri më sot.

2. Përshkrimi i kompanisë
Për të prezantuar siç duhet kompaninë tuaj, është e rëndësishme të përshkruani edhe industrinë më të gjerë.

Cila është vlera financiare e tregut tuaj?

A ka tendenca të tregut që do të ndikojnë në suksesin e kompanisë suaj?

Cila është gjendja e industrisë dhe potenciali i saj në të ardhmen?

Përdorni të dhëna për të mbështetur pretendimet tuaja dhe sigurohuni që të përfshini gamën e plotë të informacionit – si pozitive ashtu edhe negative – për t’u ofruar investitorëve dhe punonjësve tuaj një portret të plotë dhe të saktë të mjedisit të kompanisë suaj.

Vazhdoni të përshkruani kompaninë tuaj dhe atë që ajo u ofron klientëve tuaj.

A jeni një pronar i vetëm, LLC, partneritet ose korporatë?

Jeni një kompani e themeluar apo një startup i ri?

Si duket ekipi juaj drejtues dhe sa punonjës keni?

Ky seksion duhet të ofrojë kontekstin historik dhe të ardhshëm rreth biznesit tuaj, duke përfshirë historinë e themelimit, deklaratën e misionit dhe vizionin për të ardhmen.

Është thelbësore të tregoni pikën tuaj të ndryshimit në përshkrimin e kompanisë suaj, si dhe çdo avantazh që mund të keni për sa i përket talentit të ekspertëve ose teknologjisë udhëheqëse. Kjo është zakonisht një nga pjesët e para të planit që do të shkruhet.

3. Analiza e tregut dhe mundësia
Hulumtimi është thelbësor në plotësimin e një plani biznesi dhe, në mënyrë ideale, duhet të shpenzohet më shumë kohë për kërkime dhe analiza sesa për të shkruar vetë planin. Të kuptuarit e madhësisë, rritjes, historisë, potencialit të ardhshëm dhe rreziqeve aktuale të natyrshme për tregun më të gjerë është thelbësor për suksesin e biznesit tuaj dhe këto konsiderata duhet të përshkruhen këtu.

Përveç kësaj, është e rëndësishme të përfshini kërkime në demografinë e synuar të produktit ose shërbimit tuaj. Kjo mund të jetë në formën e personave imagjinar të klientëve, ose një pasqyrë më të gjerë të të ardhurave, vendndodhjes, moshës, gjinisë dhe zakoneve të blerjes së klientëve tuaj ekzistues dhe të mundshëm.

Megjithëse kërkimi duhet të jetë objektiv, analiza në këtë seksion është një vend i mirë për të përsëritur pikën tuaj të ndryshimit dhe mënyrat që planifikoni të kapni tregun dhe të tejkaloni konkurrencën tuaj.

4. Analiza konkurruese
Përtej shpjegimit të elementeve që ju dallojnë nga konkurrenca juaj, është e rëndësishme të ofroni një analizë të thellë të vetë konkurrentëve tuaj.

Ky hulumtim duhet të gërmojë në operacionet, financat, historinë, udhëheqjen dhe kanalet e shpërndarjes së konkurrentëve tuaj të drejtpërdrejtë dhe të tërthortë. Ai duhet të eksplorojë propozimet e vlerës së këtyre konkurrentëve dhe të shpjegojë mënyrat se si mund të konkurroni, ose të shfrytëzoni, pikat e forta dhe të dobëta të tyre.

5. Plani i ekzekutimit: operacionet, zhvillimi, menaxhimi
Ky segment ofron detaje rreth mënyrës se si do të bëni punën e nevojshme për të përmbushur këtë plan. Ai duhet të përfshijë informacion në lidhje me strukturën tuaj organizative dhe operacionet e përditshme të ekipit tuaj, kontraktorët dhe asetet fizike dhe dixhitale.

Merrni parasysh përfshirjen e grafikut organizativ të kompanisë suaj, si dhe informacione më të thelluara për ekipin drejtues:

Kush janë ata?

Cilat janë prejardhja e tyre?

Çfarë sjellin në tryezë?

Përfshini potencialisht rezymetë e njerëzve kryesorë në ekipin tuaj.Për startup-et, plani juaj i ekzekutimit duhet të përfshijë sa kohë do të duhet për të filluar operacionet dhe më pas sa kohë për të arritur përfitimin. Për kompanitë e themeluara, është një ide e mirë të përshkruani se sa kohë do të duhet për të ekzekutuar planin tuaj dhe mënyrat në të cilat do të ndryshoni operacionet ekzistuese.

Nëse është e aplikueshme, është gjithashtu e dobishme të përfshini strategjinë tuaj për punësimin e anëtarëve të rinj të ekipit dhe shkallëzimin në tregje të ndryshme.

6. Plani i marketingut
Është thelbësore të keni një plan gjithëpërfshirës të marketingut ndërsa përshkallëzoni operacionet ose filloni një strategji të re – dhe kjo duhet të ndahet me palët e interesuara dhe punonjësit tuaj. Ky segment i planit tuaj të biznesit duhet të tregojë se si do të promovoni biznesin tuaj, të tërheqni klientët dhe të mbani klientët ekzistues.

Përfshi mesazhet e markës, asetet e marketingut dhe afatin kohor dhe buxhetin për angazhimin e konsumatorëve nëpër kanale të ndryshme. Përfshini potencialisht një analizë SWOT të marketingut në pikat tuaja të forta, dobësitë, mundësitë dhe kërcënimet. Vlerësoni mënyrën se si konkurrentët tuaj e tregtojnë veten e tyre dhe se si audienca juaj e synuar reagon – ose nuk përgjigjet – ndaj këtyre mesazheve.

7. Historia financiare dhe parashikimet
Është thelbësore të zbuloni të gjitha financat e përfshira në drejtimin e kompanisë suaj brenda planit tuaj të biznesit. Kjo është në mënyrë që aksionarët tuaj të kuptojnë siç duhet se si parashikohet të performoni në të ardhmen dhe përparimin që keni bërë deri tani.

Ju duhet të përfshini pasqyrën tuaj të të ardhurave, e cila përshkruan fitimet ose humbjet vjetore neto; një pasqyrë e fluksit të parasë, e cila tregon se sa para ju nevojiten për të nisur ose shkallëzuar operacionet; dhe një bilanc që tregon detyrimet dhe aktivet financiare.

“Një pasqyrë e të ardhurave është matja e rezultateve tuaja financiare për një periudhë të caktuar dhe raporti më i saktë i aktiviteteve të biznesit gjatë asaj kohe, [ndërsa një bilanc] paraqet aktivetin, detyrimet dhe kapitalin tuaj,” Amit Perry, një ekspert i financave të korporatave.

Është thelbësore të kuptoni saktë termat në mënyrë që të dini se si t’i paraqisni financat tuaja kur jeni duke folur me investitorët.

Përveç kësaj, nëse po kërkoni fonde, do t’ju duhet të përshkruani saktësisht se sa para ju nevojiten, si dhe ku do të shkojnë këto para dhe si planifikoni t’i ktheni ato.

Burimi : wework

Përktheu : EKONOMIA ISLAME

Artikulli paraprakSa kushton ora e punës në Europë?
Artikulli tjetërPËRPARËSIA NË BLERJE DHE AUTORIZIMI