Pse njerëzit janë të pakënaqur me punën? Arsyeja mund të përmblidhet me 2 fjalë

Sot, punonjësit po kalojnë në burnout, janë të paangazhuar dhe ndihen të etur për të eksploruar mundësi të reja.

Në mënyrë që kompanitë të mund të ruajnë stafin në këtë kohë të largimeve rekord nga puna, ato po ofrojnë paga të konsiderueshme, kohë të gjata pushimesh dhe përfitime unike.

Megjithëse, në një moment të caktuar në kohë, këto benefite mund t’i kenë nxitur punonjësit që të qëndrojnë në këto kompani, tashmë ato nuk janë më të mjaftueshme. Pra, si munden menaxherët e burimeve njerëzore dhe drejtuesit e bizneseve të mbajnë ekipin e tyre të angazhuar dhe të mos i bëjnë ata që të largohen, në epokën e “Riorganizimit të Madh”?

Vlerësimi i punonjësve

Për t’iu përgjigjur kësaj pyetjeje gjithnjë e më të kërkuar në Google, Instituti Achievers Workforce (AWI) anketoi më shumë se 4,200 punonjës dhe 1,600 drejtues të HR në të gjithë globin gjatë muajit shkurt. Pas studimit të të dhënave të larmishme, ekipi i shkencëtarëve të sjelljes në AWI zbuloi se çelësi për angazhimin dhe për mbajtjen e punonjësve mund të shpjegohet me dy fjalë: vlerësimi i punonjësve.

Gjetjet kryesore nga rezultatet e këtij sondazhi.

  1. Thjesht një “faleminderit” nuk mjafton

Përmirësimi i angazhimit, mbajtja e punonjësve dhe rritja e produktivitetit rrjedhin të gjitha nga vlerësimi i punonjësve. Në fakt, punonjësit që ndihen të vlerësuar kanë një nivel më të lartë angazhimi në punë, me dy të tretat (65 për qind) që pranojnë se ndjenja e vlerësimit do të reduktonte dëshirën e tyre për të kërkuar një punë tjetër.

“Vlerësimi shprehet në shumë forma, por thjesht një “faleminderit” për një punë të bërë shumë mirë nuk do të ngjallë ndonjë reagim domethënës te punonjësit” – thotë Natalie Baumgartner, shkencëtare dhe drejtore në Institutin Achievers Workforce.

“Punonjësit duan të dëgjojnë se si ata specifikisht dhanë kontributin e tyre në një projekt, ose pse ata kanë bërë një ndryshim të fuqishëm në jetën e një kolegu tjetër në punë. Megjithëse edhe lavdërimet e thjeshta janë gjithmonë të mirëpritura, punonjësit në fakt duan të dëgjojnë fjalë më personale dhe më të orientuara drejt ndikimit specifik që ka pasur puna e tyre.”

  1. Është e gjithë atmosfera në vendin e punës, jo thjesht kompensimi

Le ta pranojmë: një rritje page do të ngjallë gjithmonë gëzim te një punonjës. Rritja e pagës është emocionuese dhe qetësuese (dhe, ndonjëherë, redukton edhe ankthin), por në botën moderne të punës, rritja e pagës nuk ka të njëjtin ndikim me vlerësimin e punonjësve.

Të dhënat theksojnë se vlerësimi në fakt e tejkalon peshën e perceptimit të një page më të lartë, si një nxitës i përkrahjes së punonjësve, angazhimit të tyre në punë dhe produktivitetit.

Sot, 52 për qind e punonjësve thonë se ndjenja e vlerësimit për punën që bëjnë do të reduktonte ndikimin negativ të ngrirjes së pagave. Për të qenë konkurrues në tregun e një kandidati, është thelbësore të shikoni përtej pagës si një mjet për rekrutimin dhe mbajtjen e punonjësve.

Për punëkërkuesit e sotëm, pagat e larta nuk janë më faktori i vetëm që mjafton për t’i futur ata në kompanitë tuaja dhe për t’i mbajtur aty.

  1. Shumica e drejtuesve nuk janë të trajnuar për të dalluar talentet

Studimet nga Harvard, MIT dhe shkolla të tjera zbuluan se trajnimet për aftësitë e buta (‘soft’) në fusha të tilla si zgjidhja e problemeve apo komunikimi, përmirësojnë produktivitetin dhe mbajtjen e punonjësve me 12 për qind, me një ROI prej 250 për qind në më pak se një vit.

Meqenëse menaxherët tashmë po drejtojnë ekipe me staf që punon nga vende të ndryshme, është jetike që ata të kenë aftësitë e buta që janë të nevojshme për të vlerësuar siç duhet punonjësit, në këtë epokë të punës nga distanca.

Megjithëse 90 për qind e drejtuesve të burimeve njerëzore thonë se ofrojnë trajnime për vlerësimin e punonjësve, vetëm 41 për qind e punonjësve thonë se kanë bërë një trajnim të tillë dhe vetëm një e treta e të trajnuarve janë udhëzuar për mënyrat se si duhen vlerësuar punonjësit.

Këto të dhëna ngrenë një alarm për departamentet e burimeve njerëzore, duke treguar shkëputjen e tyre nga kjo temë dhe nevojën e jashtëzakonshme për trajnime të rregullta mbi praktikat më të mira për vlerësimin e punonjësve.

Disa nga aspektet e punës që menaxherët duhet të mbajnë parasysh janë shpeshtësia dhe periudha e vlerësimit, duke u siguruar që ky vlerësim të jetë sa më specifik dhe i bazuar te vlerat.

Secila prej këtyre shtyllave luan rol kritik në vlerësimin kuptimplotë të punonjësve, pasi ata ndihen vërtet sikur kontributet e tyre janë vënë re dhe janë vlerësuar nga kompania, duke kuptuar gjithashtu mënyrën konkrete se si ata lidhen me organizatën e tyre dhe ndikimin që kanë tek ajo.

“Menaxherët janë guri i themelit të kulturës në vendin e punës, – tha Baumgartner. – Ne zbuluam se personat që dëgjojnë më shpesh fjalë pozitive nga drejtuesit e tyre, të cilat i bëjnë ata të ndihen të vlerësuar, kanë më shumë gjasa që të vlerësojnë punën e kolegëve të tjerë.

Vlerësimi është vërtetuar se mund të nxisë një reaksion zinxhir, kështu që nëse u jepni menaxherëve mjetet e duhura dhe inkurajimin për ta bërë atë siç duhet, kjo do të rezultojë në një kulturë fituese për kompaninë tuaj”. /INC/

Artikulli paraprakKosova me koston më të lirë të jetesës në Ballkanin Perëndimor
Artikulli tjetërKosova vendi më i izoluar në Europë feston Ditën e Europës