Përparësitë dhe disavantazhet e menaxhimit sipas objektivave

Përparësitë kryesore të aplikimit të menaxhimit sipas objektivave janë:

  • Siguron angazhimin e punonjësve.
  • Ai përmirëson procesin administrativ, sepse i detyron menaxherët të planifikojnë, organizojnë, kontrollojnë dhe të japin reagime gjatë gjithë procesit.
  • Çdo punëtor e di saktësisht se cili është roli dhe detyra që duhet të kryhet brenda organizatës. Meqenëse ata punojnë me objektiva specifike.

Ndër disavantazhet kryesore mund të përmendim:

  • Vështirësi në transmetimin dhe mësimin e filozofisë së menaxhimit sipas objektivave.
  • Dobësi në ofrimin e standardeve, veçanërisht për njerëzit që duhet të vendosin qëllimet.
  • Kufizimet gjatë përcaktimit të objektivave për afat të shkurtër dhe afatgjatë.

Si përfundim, mund të thuhet se menaxhimi sipas objektivave fillon nga vendosja e objektivave të përgjithshme. Këto thjeshtohen dhe bëhen specifike në mënyrë që çdo departament i kompanisë apo edhe çdo person, të dijë saktësisht se çfarë duhet të bëjë për të arritur rezultatet. Arsyeja pse menaxherët dhe punonjësit duhet të marrin pjesë në përkufizimin e tij. Pasi të përcaktohet, progresi duhet të rishikohet periodikisht dhe të ofrohen shpërblime për arritjen e rezultateve. Të gjithë punojnë të motivuar dhe e kanë të qartë se çfarë duhet të bëjnë për të arritur qëllimet./definebusinessterms/

Artikulli paraprak10 urdhëresa për suksesin në punë
Artikulli tjetërÇka janë marrëveshjet për eliminimin e tatimit të dyfishtë?