Menaxhimi sipas objektivave

Menaxhimi sipas objektivave përkufizohet si strategjia e biznesit në të cilën punojnë të gjithë punonjësit dhe menaxherët e një kompanie për të arritur objektivat që janë propozuar më parë.

Në përgjithësi, njihet me akronimin APO (menaxhimi sipas objektivave). Është një mjet që përdoret për të matur performancën e punonjësve dhe nivelin e produktivitetit të kompanisë. Kjo bëhet në bazë të objektivave që janë përcaktuar në fillim të planifikimit.

Në realitet, ajo lind kundër praktikave që synonin të përmirësonin produktivitetin, nëpërmjet aplikimit të menaxhimit të presionit. Sistemi i presionit bazohej kryesisht në kontrollin dhe monitorimin e detyrave të punonjësve. Me këtë praktikë nuk u arritën rezultate të mira, kështu që përfundoi joefektive.

Sigurisht, menaxhimi sipas objektivave u bë i njohur me Peter Drucker në veprën e tij Praktika e Menaxhimit në vitin 1954. Është një mjet shumë efektiv sepse fillon me vendosjen e qëllimeve dhe objektivave dhe përfundon me vlerësimin e performancës.

Përveç kësaj, menaxhimi sipas objektivave kërkon të përfitojë nga aftësitë që kanë punonjësit dhe t’i motivojë ata për të arritur objektivat e propozuara. Meqenëse, nëse arrihen objektivat, punonjësit mund të fitojnë njëfarë njohjeje./definebusinessterms/

Artikulli paraprakPse nafta ulet në bursa e jo në pistoletë?
Artikulli tjetërÇmimi i energjisë elektrike në Evropë rritet me rënien e importeve të energjisë nga Rusia