Lartësitë e madhështisë së njeriut, suksesi në ahiret

SUKSESI NË AHIRET

Pas vdekjes së tij njeriu do ta posedojë
Vetëm shtëpinë të cilën më parë e ka ndertuar
Nëse e ka ndërtuar më të mira,
ateherë qëndrimi i tij në të do të jetë i këndshëm,
E nëse e ka ndërtuar me të këqija,
ateherë qëndrimi i tij në të do të jetë i vështirë”.

Mesoje shpirtin ténd se suksesi i vërtetë:
medoemos duhet të jetë diçka më tepër
se kjo botë: që të arrish sukses në ahiret,
sepse ahireti është shtëpia e përhershme
e njeriut besimtar.

LARTËSITË E MADHËSHTISË SË NJERIUT

Vetë maja e madhështisë së njeriut dhe grada më e lartë e tij është që përmes suksesit në këtë botë ta realizojë njëkohësisht edhe suksesin në ahiret. Suksesi në këtë botë është vetëm një motivim për suksesin në ahiret:
“Dhe ngutuni (me punë që meritoni) në falje mëkatesh nga Zoti juaj dhe për një xhenet, gjerësia e të cilit është si gjerësia e qiejve dhe e tokës, i përgatitur për të devotshmit.”
(Ali Imran, 133).
Ngutu pas suksesit të kësaj bote ashtu që ta meritosh edhe suksesin e botës tjetër (ahiretit).
“Secili njeri do të shijojë vdekjen, e shpërblimet tuaja u plotësohen ditën e kiametit, e kush shmanget nga zjarri e futet në xhenet, ai ka arritur shpëtim, e jeta e kësaj bote nuk është tjetër pos një përjetim mashtrues”. (Ali Imran, 185).

Qëndrimi në ahiret është i përjetshëm. Ai nuk ka fund:
“E dihet se jeta e botës tjetër është më e dobishme dhe e përjetshme”. (el-Ala, 17).
Vetëm ahireti është fat i vërtetë dhe kënaqësi për njeriun.
Atëherë kur njeriu ballafaqohet me çastin më të vështirë të jetës, atëherë kur t’i vijë engjëlli i vdekjes, atëherë kur të kthehet për të parë pas vetes së tij dhe para vetes së tij, atëherë nuk do të mund të gjejë asgjë për t’i ndihmuar, përveç asaj që ka përgatitur vetë për veten e tij për në ahiret.
Kjo është ajo forcë lëvizëse e fshehur për një sukses konstant për në këtë botë, por edhe për në Ahiret.

KONKURRENCA

Me të vërtetë, preokupimi për këtë botë, përmbushja e kënaqësive me të mirat kalimtare të kësaj bote, mund t’ia vështirësojnë mjaft njeriut rrugën drejt ahiretit, madje mund t’ia shkurtojnë shikimin e tij drejt Qiellit:
“O ju që besuat çështë me ju, që kur ju thuhet: “Dilni në (luftë) rrugën e Allahut!, ju u rënduat në vend (si të ishit të gozhduar). A mos ishit më të kënaqur me jetën e kësaj bote, se sa me atë të ardhmen? Përjetimi i jetës së kësaj bote ndaj asaj të ardhmes, nuk është asgjë”. (et-Tevbe, 38).
Me të vërtetë, kjo është një përgatitje e vërtetë për të garuar. Kjo është një kënaqësi e ëmbël në shpërblimin e Allahut të Lartëmadhëruar. Ky është një fat që ndihmon për të kaluar përmes suksesit të kësaj bote në suksesin e përjetshëm. E ai është suksesi në ahiret.
Duhet të garojmë me shpejtësi dhe me vendosmëri. Vetëm në këtë mënyrë do t’i tejkalojmë pengesat para vetes. Prandaj, ti assesi mos u bën sikurse gazelat e frikësuara dhe të shkathëta, që shpesh të lakmosh kënaqësitë e kësaj bote dhe kështu ta harrosh ahiretin: Gazela është shumë më e shpejtë se qeni. Megjithatë, nëse ajo e ndien se pas saj është qeni, atëherë ajo vazhdimisht e kthen kokën dhe e humb shpejtësinë që ka, ndërsa qeni e shfrytëzon këtë dobësi të saj dhe e arrin atë.
Përfundimi është: mos u kthe aq tepër prapa, përkundrazi, ec me të gjitha forcat përpara.
“Dhe mos u kthe herë andej e herë këndej,
dhe mos e drejto shikimin, përveç drejt qiellit”.

Këto janë ato katër fshehtësitë të cilat kanë domethënien e mbijetesës, fshehtësi të cilat do të të sjellin me efikasitet deri te shkathtësitë e suksesit. Këto janë fakte të cilat të tregojnë për konfliktet e vërteta, ashtu që të mbetesh i madh dhe i rëndësishëm. Shih me kujdes në horizontet e largëta, ashtu që ta ndiesh suksesin. Pasi që ta bësh atë, atëherë fillo të ndërtosh.

Me të vërtetë, me sukses fillojmë të ndërtojmë.

 

Si të arrihet suksesi | Fejsal Omer Mahfuz Bashrahil

Artikulli paraprakStrategjia e yjeve: katër rregullat që kanë ndjekur yjet për të arritje të mëdha
Artikulli tjetër4 fazat e përgatitjes së plotë të një njeriu të suksesshëm