Strategjia e yjeve: katër rregullat që kanë ndjekur yjet për të arritje të mëdha

Arritjet konkrete: vlera juaj e vërtetë, ambiciet me shpresë të madhe dhe vetaftësimi

ARRITJET KONKRETE

VLERA E JOTE E VËRTETË NË TOKË

Ajo vlerë është që ta kalosh jetën për shkak të realizimit të ëndrrës tënde dhe ta konsiderosh atë si të shenjtë. Ajo duhet të jetë fuqia e jetës, në vend që të jetë vetëm ndonjë imtësi e cila nuk ka kurrfarë vlere, gjë për të cilën ti vetëm se do të dëshpërohesh dhe pikëllohesh, si dhe do ta qortosh fatin tënd në këtë botë, sepse vërtet Toka mbi të cilën qëndron nuk është krijuar vetëm që ti të ushqehesh dhe të pish, përkundrazi: “… Ai së pari ju krijoi nga dheu dhe ju bëri banues të tij..” (Hud, 61).
Eksploatimi i Tokës njëkohësisht nënkupton të dhënit rëndësi të madhe edhe vetë asaj. Ne nuk dëshirojmë ndonjë realizim dhe sukses të fshehtë, përkundrazi, dëshirojmë një arritje dhe një sukses që është konkret, i dukshëm, që lë pas vete gjurmë të përhershme, si dhe
ndikim në shpirtrat e njerëzve të tjerë. Dëshirojmë arritje dhe suksese që lënë pas vete gjurmë që do t’iu ndihmojnë të tjerëve, trashëgimi që do të sjellë fryte edhe pas vdekjes sonë në kërë botë.

Mustafa Sadik er-Rafi ka thënë: “Nëse në këtë botë nuk ke lënë pas teje ndonjë gjë të vlefshme, atëherë qëndrimi yt në të ka qenë i pavlefshëm”.
Prandaj, pas vetes tënde duhet të lësh ndonjë gjë të vlefshme, përmes së cilës do ta ndihmosh vetveten tek Allahu dhe me të cilën do t’i ndihmosh të tjerët.

Strategjia e yjeve

Ajo është strategjia e individit që dëshiron që të tjerët, që mbeten pas tij, të pikëllohen për të, strategjia e individit që dëshiron të lërë gjurmë të përhershme dhe një përkujtim të bukur pas vetes së tij. Këtu mund ta përmendim Konfuçion i cili në një rast kishte thënë: “Nëse deshiron të jesh i shkëlayeshëm kur të të besohet posti i udhëheqësit, atëherë medoemos duhet të bëhesh sikurse ylli polar, pra medoemos duhet të mbetesh gjithnjë në vendin tënd, ndërsa yjet e tjerë të notojnë përreth teje.”
Poezia e njerëzve të këtillë është ajo e
el-Mutenebiut, i cili ka shkruar:
“Nëse dëshirës së ndonjerit i dorezohesh në menyrë të zjarrtë,
Me asgjë që është më pak se yjet mos u kënaq”.

Strategjia e yjeve iu dedikohet veçanërisht yjeve të artit të suksesit, për të cilën flasin katër rregullat e yjeve.

E para: Ambiciet me shpresë të madhe

Disa individë, të cilët dëshirojnë që të lënë pas vetes së tyre ndonjë gjurmë, medoemos duhet të aftësohen për realizimin e ambicieve të tyre, ashtu që të arrijnë të hipin në majën e planifikuar, duke përcjellë rrugën e ideve të tyre të shkëlqyera. Të këtillët medoemos duhet të stolisen me fuqinë e shpresës, me ambicien e ndihmës që do të arrijnë në majën më të lartë, me ambicien që çdo herë do të bëhen të parët, me ambicien e Rebi bin Ka’b el-Eslemiut, i cili dëshironte vazhdimisht të qëndronte në afërsi të të Dërguarit të Allahut salallahu alejhi ue selem. (Muslimi, 489)

Lexoni për ambiciet e Omer bin Abdulazizit (radijAllahu anhu), i cili në një rast kishte thënë: “Unë posedoj një shpirt që është mjaft lakmues. Lakmoi postin e liderit, e atë e arriti; dëshiroi postin e kalifit, edhe atë e realizoi, e unë tani e dëshiroj fuqishëm xhenetin. Shpresoj se do ta arrij atë”.
Qendro i sigurt se dëshira jote nuk do ta zgjojë ambicien tënde, përderisa ti nuk i djeg anijet e dëshpërimit, disfatës dhe ngecjes, që gjenden në shpirtin tënd. Nuk do t’i zgjosh ambiciet e tua dhe dëshirën e flaktë përderisa nuk bëhesh sikurse Tarik bin Zijadi, si ai i cili ishte strategu më i famshëm luftarak në histori. Atëherë kur Tarik bin Zijadi me ushtrinë e tij e kaloi detin me anije dhe doli në territorin të cilin duhej ta nënshtronte, dhe pasi që ushtarët i zbarkuan e pajisjet e tyre, ai urdhëroi që anijeve t’iu vihej flaka. Më pas iu drejtua ushtarëve dhe tha:

“Tani jeni dëshmitar se anijet janë djegur dhe se tymi i tyre ngrihet lart në qiej. Ju duhet ta dini se deti është pas jush, ndërsa armiku para jush. Prandaj, ju nuk keni ndonjë zgjidhje tjerër; ose do të korrni fitore ose do të humbni jetën.”
Tani shpirtrat e tyre u zgjuan, ambiciet dhe dëshirat e tyre deklaruan dëshminë (shehadetin) dhe më pas erdhi fitorja. Prandaj, edhe ti vendos t’i ndezësh anijet e dëshpërimit dhe të disfatës, ashtu që të reflektohet drita e ambicieve dhe shkëlqimi i dëshirës së madhe… “Kur ta lutni Allahun, luteni për Firdeusin, sepse ajo është grada më e mirë dhe më e lartë në xhenet”. (Buhariu, 2790)

E dyta: Ëndrra dhe imagjinata për ardhmërinë

Duhet të jesh i aftë për ta parë ardhmërinë tënde pas një periudhe të gjatë, të jesh i aftë për ta lëvizur imagjinatën tënde të bujshme ashtu që të ëndërrosh dhe të shoshësh përreth teje se si i ndihmon njerëzit e tjerë ashtu siç thotë edhe një proverb spanjoll: “Nëse oborrin tënd nuk e ndërton në imagjinatën tënde, atëherë atë nuk do te mund ta ndërtosh asnjëherëdhe askund tjetër.

Sikur të kishe mihur dhe sikur t’i kishe vendosur themelet e imagjinatës tënde, së pari medoemos duhej të kishe marrë një letër dhe një laps, duhej të qëndroje i vetmuar në ndonjë vend të qetë, e kështu të logjikoje rreth kësaj çështje mjaft të rëndësishme: Çfarë dëshiroj të arrij në jetën time? Cka dëshiroj të bëhem? Liroje imagjinatën
tënde, por mos nxito të përgjigjesh, përsëriti këto dy pyetje disa herë, zhytu në imagjinatën tënde dhe përcilli hapat vijues:
-përcaktoji vetes tënde një qëllim preciz dhe të qartë;
-qëllimi le të jetë real;
-nese e vizaton dhe e përcakton qëllimin në mënyrë të qartë dhe precize, atëherë më vonë do të mund ta shohësh gjendjen dhe do të bindesh për realizimin;
-përcakto saktë kohën për realizimin e atij qëllimi.

Në të vërtetë, ëndrrat fillestare dhe ato të parat janë mjaft të rëndësishme dhe për t’i realizuar ambiciet e mëdha ti në fillim ëndërron, ndërsa ëndrra të sundon ty. Gjithsesi, merri parasysh fjalët e Anatol Fransit i cili ka thënë:
“Që ti realizojmë arritjet dhe rezultatet e mëdha, ne nuk e kemi të domosdoshme që vetëm të punojmë dhe të ëndërrojmë, si dhe vetëm të planifikojmë, por gjithsesi, ne medoemos duhet edhe të besojme”.
Ty të takon vetëm që të durosh në mënyrë të sinqertë dhe me vendosmëri dhe në durimin tënd do të vlojë burimi i vendosmërisë dhe
qëndrueshmërisë. Ky assesi nuk duhet të jetë durim me dëshpërim, sepse një durim i tillë nuk sjell rezultat. Do të shohësh se ëndrra jote ngadalë do të bëhet zhgjëndërr, pra do të bëhet realitet. Vetëm shihe shembullin e Nuruddin Mahmud Zenkiut, në kohën kur Halepin e sundonin kryqtarët. Ai u ngrit i vendosur dhe kreu një punë shumë të madhe. Ai, në këtë situatë të rrezikshme, u orvat që ti kundërvihej okupimit të atillë përmes një përgatitjeje efikase për mbrojtje. Ai (Nuruddin Mahmud Zenkiu) në kërë rast tha:
“Ketë do ta bëjmë me qëllim që ta çlirojmë Kudsin dhe xhaminë e shenjtë në të”. Dëshirat dhe planet e tij u realizuan përmes nxënësit të tij Salahuddinit”.
Ajo është ëndrra e cila nuk sjell me vete para, e as përfitime materiale, megjithatë ajo ëndërr ka një ëmbëlsi dhe një rol të veçantë në artin e suksesit.

E treta: Largimi i disa ëndrrave me qëllim që të jesh real ndaj ardhmërisë

Njerëzit e suksesshëm kanë ëndrra të mëdha. Prandaj, fillo me eliminimin e disa ëndrrave. Natyrisht, elimino ato ëndrra që nuk janë reale, e as të realizueshëm dhe bëhu i moderuar në këtë gjë. Do të vëresh dhe do të kuptosh qartë se ku gjendesh tani. Po qe se e kupton në mënyrë të drejtë realitetin, kjo do të të ndihmojë që ta heqësh nga fjalori yt shprehjen e pamundur, sepse ti i di të gjitha nevojat themelore për sukses, iu gëzohesh aventurave të reja dhe entuziazmi yt është flakur nga dëshira për sukses në shekullin e njëzetenjë. Një poet kishte shkruar:
“Unë njoh vetëm punëtorët.
Ai i cili përpiqet për të punuar,
ai është i lavdishëm.
Ne caqe të larta lart ngjitet,
Ndersa ai i cili ka qellime të larta,
ai edhe më i famshëm është”.

E katërta: Vetaftësimi
Individët të cilët i realizojnë arritshmëritë konkrete janë çdo herë në përparim të dukshëm. Ata janë të interesuar vazhdimisht, dëshirojnë të komunikojnë me të tjerët … dhe orvaten të përsosen në të gjitha sferat e tjera. Ata përpiqen që t’i mënjanojnë mangësitë e tyre përmes arritjes së diturive permanente. Për imam Ahmedin, Ibrahim el-Harbiu ka thënë: “Me të jam shoqëruar njëzet vite, edhe verës edhe dimrit, edhe atëherë kur ishte vapë edhe atëherë kur ishte ftohtë, natën dhe ditën dhe asnjëherë nuk kam vërejtur që në një ditë të re të mos përparonte në raport me ditën e kaluar”.
Prandaj, kush dëshiron lavdi dhe famë, le të orvatet që të lërë pas vetes ndonjë gjurmë të vlefshme që do t’i ndihmojë të tjerët, sepse njerëzit e suksesshëm të shekullit të njëzetenjë i kanë të qarta gjurmët e tyre, ato gjenden në strategjinë e yjeve, ndërsa motoja e tyre është:
“Behu njeri për të cilin ata pas teje do të thonë:
Ishte këtu dhe këtë gjurmë e la pas vetes”.

 

Si të arrihet suksesi | Fejsal Omer Mahfuz Bashrahil

Artikulli paraprakShoqëria në harmoni: Si të jemi në një rreth i cili na mban të lumtur dhe produktiv
Artikulli tjetërLartësitë e madhështisë së njeriut, suksesi në ahiret