Investimi i kohës sonë (pasuritë më të çmuara të jetës sonë) Pjesa 1 nga 2

Në Kuranin e Shenjtë ka një kapitull të shkurtër i cili është shumë unik në përmbajtjen e tij. Shpesh, kur dy nga shokët e Profetit Muhamed ndaheshin, ata kujdeseshin t’i kujtonin njëri-tjetrit këtë kapitull.

Kapitulli i referohet rëndësisë së përdorimit me mençuri të kohës së kufizuar në tokë. Ajo thekson rëndësinë e të jetuarit të një jete të plotë dhe të frytshme që respekton qëllimet e krijuesit. Ka vetëm një rrugë që të çon në parajsën e përjetshme dhe të gjitha rrugët e tjera të çojnë në humbje dhe mjerim. Kurani na nxit të përdorim kohën tonë me mençuri, duke ndjekur rrugën drejt lumturisë së përjetshme.

  1. Pasha kohën! 

  2. Nuk ka dyshim se njeriu është në një humbje të sigurt.  

  3. Me përjashtim të atyre që besuan, që bënë vepra të mira, që porositën njëri-tjetrin t’i përmbahen të vërtetës dhe që këshilluan njëri-tjetrin të jenë të durueshëm.  (Al-Asr)

Çdo jetë njerëzore është, në thelb, një periudhë e caktuar kohore. Jeta përbëhet nga një numër i kufizuar ditësh dhe çdo ditë që kalon rezulton në humbjen e kohës sonë në tokë deri në ditën kur mbaron koha jonë këtu.

 Me kalimin e kohës jeta jonë në tokë konsumohet gradualisht. Rrjedhimisht, koha është një nga asetet më të çmuara të njerëzimit pasi nuk mund të zëvendësohet apo rinovohet kurrë pasi të ketë kaluar. Kur shpenzojmë kohën tonë është njësoj si dikush që investon kapitalin e tij në mënyrë të pamatur dhe nuk e përdor atë për të gjeneruar fitim.
Megjithatë, kur e investojmë kohën tonë me mençuri, mund ta shmangim këtë humbje të pashmangshme. Kur e investojmë kohën tonë në atë që është e drejtë dhe e drejtë, duke e përdorur atë për të mbështetur besimet e drejta, për të kryer vepra të mira, për të ofruar këshilla të ndershme dhe për të thënë të vërtetën, ne po bëjmë një investim të mençur.

 

Investimi i kohës në besimin e duhur
Sistemi ynë i besimit është ajo që na lidh neve krijesat e vogla, të vdekshme dhe të kufizuara që jemi ne si njerëz – me burimin përfundimtar, të vjetër dhe të përjetshëm të ekzistencës sonë.

Nëpërmjet besimeve tona, ne mund t’i shpëtojmë kufizimeve të ekzistencës sonë fizike, tokësore dhe të angazhohemi me fuqitë e një universi të pakufishëm, duke ia besuar vetë-fuqitë tona të kufizuara madhështisë së fuqive të fshehura universale, duke zgjeruar kështu kufizimet tona njerëzore dhe duke kënaqur kërkimin për kuptimin që të gjithë dëshirojmë. për të kuptuar. Nëpërmjet sistemeve tona të besimit, ne i zëvendësojmë prirjet tona egoiste me veprime të drejta. Ne i zëvendësojmë ligjet tokësore të krijuara nga njeriu me ligje të përsosura të përcaktuara nga vetë Krijuesi, i cili kupton më së miri atë që na pëlqen dhe çfarë është në interesin tonë më të mirë.

Investimi i kohës në vepra të mira
Besimet tona përbëjnë themelin themelor të jetës sonë, dhe ata besimet e të cilëve bazohen në Kuran, pritet të veprojnë sipas atyre besimeve duke iu përkushtuar bërjes së veprave të mira. Në momentin që besimi i drejtë vendoset në zemrën e dikujt dhe njeriu ka ndërgjegjen e një besimtari, pritet që ata menjëherë ta vërtetojnë atë në formën e kryerjes së veprave të mira.

Veprat e mira nuk vijnë rastësisht apo rastësisht, përkundrazi, njeriu është i motivuar për t’i kryer ato për të nderuar besimet e tyre dhe për të arritur qëllime të caktuara.

Ndoshta një nga mënyrat më të mira për të përshkruar mënyrën më të mirë për të përdorur kohën me mençuri duke investuar në vepra të mira ishin fjalët e thënëa nga Omar Bin Abdul Aziz, një nga ish-sundimtarët e perandorisë islame, i cili ishte i drejtë dhe i drejtë:

“Dita dhe nata funksionojnë tek ju, prandaj sigurohuni që të veproni sipas mënyrës tuaj në të dyja; ata gjithashtu marrin sa më shumë që munden prej jush, dhe kështu sigurohuni që të merrni sa më shumë që të mundeni prej tyre.”

Vlera e një vepre të mirë matet me efektin, kuptimin dhe qëndrueshmërinë e saj. Një nga veprat më të mëdha të ndërmarra ndonjëherë në jetë ishte ajo e Profetit Muhamed, i cili i kushtoi vetëm 23 vjet të jetës së tij për të udhëhequr njerëzimin nga errësira në dritë, nga fundi i injorancës në nivelin më të lartë të njerëzimit.

Profeti Muhamed ndryshoi historinë e njerëzimit. Kjo e bëri Michael H. Hart të renditte Profetin Muhamed si një nga 100 njerëzit më me ndikim në histori. Shumë lexues të librit të Hart u habitën kur mësuan se Profeti Muhamed ishte personi i parë në listën e Hart. Megjithëse Islami nuk është feja më e madhe, Hart pretendon se ai zgjodhi Muhamedin përpara Jezusit dhe Moisiut, sepse Muhamedi ishte i suksesshëm si në sferën fetare ashtu edhe në atë politike.

Sipas postimit, “Erfahrungen mit Bitcoin Revolution”, për shumë njerëz që investojnë një pjesë të konsiderueshme të kohës së tyre për të bërë vepra të mira, jeta e tyre dhe frytet e jetës së tyre qëndrojnë shumë kohë pasi të jenë larguar. Është sikur ndikimi i tyre vazhdon përtej varrit. Angazhimi i tyre për një kauzë të drejtë në tokë u mundëson atyre të vazhdojnë të ndjekin misionin e tyre shumë kohë pasi të jenë varrosur nën tokë.

“Kur vdes njeriu, ndërpriten veprat e tij, përveç në tre raste: sadaka e vazhdueshme nga e cila njerëzit vazhdojnë të përfitojnë; dituria të cilën e lë pas ose shkencëtarët gjetje që çojnë më tej të kuptuarit e njerëzimit, që të tjerët të përfitojnë prej saj, dhe fëmija i edukuar mirë, të cilët gjithmonë i kujtojnë prindërit e tyre dhe luten për ta.” (Muslimi)

 

Investimi i kohës për të nxitur të vërtetën
E vërteta ndonjëherë mund të jetë shumë e vështirë për t’u identifikuar. Me kaq shumë kompleksitete dhe pengesa në jetën tonë të përditshme, nuk është e lehtë të shpallësh dhe të ndjekësh të vërtetën.

Ndonjëherë, ne mund ta identifikojmë të vërtetën, por adoptimi dhe ndjekja e saj rezulton sfiduese. Dikush mund të ngurrojë të përvetësojë të vërtetën për shkak të egoizmit njerëzor, ndikimeve të këqija, një atmosfere të vështirë, zakoneve të këqija ose lakmisë bazë. Është e rëndësishme t’i nxitni të tjerët që të kërkojnë dhe respektojnë të vërtetën dhe në këtë mënyrë të krijoni një atmosferë inkurajuese për të adoptuar të vërtetën. Pasi të miratohet në një shoqëri nga shumica, e vërteta do të mbizotërojë, duke çuar në rritjen e stabilitetit dhe drejtësisë.

“Nga ju le të jetë një grup që thërret në atë që është e dobishme, urdhëron për punë të mbara dhe ndalon nga e keqja. Të tillët janë ata të shpëtuarit.”
(Kur’an, Kapitulli 3 Surja Al-Imran, ajeti 104)

Investimi i kohës në nxitjen e qëndrueshmërisë
Zoti, e bëri jetën në tokë plot teste dhe sprova për njerëzit. Sprovat janë një pjesë e pashmangshme e jetës për secilin prej nesh. Sprovat me të cilat përballemi marrin forma të ndryshme; disa mund të lidhen me shëndetin, të tjerët me çështje financiare ose sociale. Megjithatë, pavarësisht nga natyra e sprovave tona, ne të gjithë përballemi me to dhe duhet të mësojmë të këshillojmë njëri-tjetrin për të duruar.

Në Islam, muslimanët duhet t’i nxisin të gjithë që të durojnë sfidat që paraqet jeta. Ata inkurajohen të ndihmojnë të tjerët të pranojnë dhe të durojnë provat dhe sfidat e vështira që u jep jeta. Është vetëm përmes qëndrueshmërisë që ne mund të kapërcejmë vështirësitë më të vështira të jetës. Allahu premtoi shumë shpërblime për ata që i durojnë sprovat dhe i kalojnë me sukses me vendosmëri.

“Ne do t’ju sprovojmë me frikë, me uri, me humbje të pasurisë dhe do t’i përgëzojmë durimtarët, të cilët kur i godet ndonjë fatkeqësi thonë: Ja! Ne jemi të Allahut dhe ja! Tek Ai po kthehemi. Të tillët janë ata që kanë bekime dhe mëshirë nga Zoti i tyre. Të tillët janë të udhëzuarit drejt.” (Kur’ani, kaptina 2 El-Bekare, ajetet 155-156)

Nga Dr. Ratib Al Nabulsi

Përktheu : EkonomiaIslame

Artikulli paraprakHapet aplikimi për subvencione për fermerët e qumështit
Artikulli tjetërÇfarë thonë ligjet në BE për punën në temperatura ekstreme