Historia e lidershipit

Historia e lidershipit përshkruan sjelljen e atyre udhëheqësve kryesorë, ose sundimtarëve, gjatë gjithë historisë. Domethënë mënyra e udhëheqjes së këtyre pushtetarëve që kur individët filluan të organizoheshin në shoqëri.

Siç e dimë, ne mund ta përkufizojmë udhëheqjen si aftësinë e një individi për të ndikuar, motivuar, organizuar dhe kryer veprime për të arritur qëllimet dhe objektivat e tyre. Kjo, duke përfshirë njerëz dhe grupe.

Megjithatë, kjo aftësi nuk është e njëjtë në mesjetë si në epokën bashkëkohore. Ndërsa në mesjetë skllevërit dominoheshin me forcë, në epokën bashkëkohore janë vlerat dhe frymëzimi ato që motivojnë shumë individë të ndjekin urdhrat dhe të ndjekin liderin.

Kur njeriu braktis gjuetinë dhe grumbullimin dhe fillon të vendoset në shoqëri, këto shoqëri që po formohen paraqesin një strukturë hierarkike dhe klasore. Kjo do të thotë se, mes individëve, ka disa që e kanë këtë aftësi për të ndikuar në jetën e njerëzve, ndërsa të tjerët duhet të kufizohen në respektimin e asaj që diktojnë të parët. Në këtë kuptim, nxjerrja e urdhrave dhe ligjeve që për shkak të statusit të tyre si sundimtar dhe udhëheqës, duhet të respektohen.

E njëjta gjë ishte edhe me liderët shoqërorë. Vetë qytetarët, fetë që mund të shërbejnë si shembull, gjithashtu paraqitën liderë shoqërorë që frymëzuan ose nënshtruan ndjekësit e tyre përmes diskursit dhe vendimeve të tyre. Këta liderë shoqërorë, ashtu si pushtetarët, kanë parë gjithashtu se si kjo mënyrë e udhëheqjes dhe aftësia për ta bërë këtë ka evoluar gjatë historisë.

Në këtë kuptim, nuk mund të themi se ishte e njëjta mënyrë për të udhëhequr atë të Adolf Hitlerit si ajo e Barack Obamës. As mënyra e drejtimit të Napoleon Bonapartit nuk është e krahasueshme me atë të Emmanuel Macron, për shembull.

Mënyrat e drejtimit, si çdo gjë tjetër, kanë evoluar gjatë historisë. Nga diktatorët në epokën e vjetër te presidentët në epokën bashkëkohore, të gjithë kanë udhëhequr dhe të gjithë kanë udhëhequr në një mënyrë shumë të ndryshme. Diçka që, në një farë mënyre, na shtyn të përcaktojmë lidershipin përmes historisë.

Le të shohim!

Lidershipi Transaksional: Udhëheqja e lashtë

Që nga fillimi i kohës, lidershipi mbizotërues ishte lidershipi transaksional.

Kjo formë udhëheqjeje u ushtrua nga pushtetarët e ndryshëm që janë shfaqur gjatë historisë. Ky është një udhëheqje e bazuar, kryesisht, në shpërblimin dhe dënimin për të marrë angazhimin e shtetësisë.

Në këtë mënyrë, drejtuesit që ushtronin këtë lloj udhëheqjeje, deri në shekullin e njëzetë, thuajse në të gjithë planetin, i urdhëronin qytetarinë dhe i frymëzuan, por me përjashtim që iu drejtuan frikës se një ndëshkim i rëndë provokonte për të fituar autoritet.

E njëjta udhëheqje, duhet theksuar, ishte e njëjtë me atë të ushtruar nga drejtuesit shoqërorë. Edhe pse nuk përdorën forcë, ata i shpjeguan të njëjtat dënime, por në një mënyrë tjetër. Në fe, për shembull, çmimi ishte “shkoni në parajsë”, kështu që nëse qytetari nuk ishte besimtar, ai dënohej me “shkoni në ferr”.

Ky lloj lidershipi ishte shumë autoritar, shumë i orientuar drejt detyrave dhe jo aq i orientuar nga njerëzit. Vetë e mbretërve, feudalëve, si dhe shembuj të tjerë.

Lidershipi Transformues: Lidership Modern

Edhe pse ka ende shembuj të qartë të lidershipit transaksional në planet, tendenca e re transformuese, si pasojë e zhdukjes së shoqërive të pronave, ndër faktorët e tjerë, ka ndryshuar plotësisht mënyrën e udhëheqjes së këtyre liderëve.

Lidershipi transformues, për të na dhënë një ide, është ai në të cilin lideri përpiqet të rrënjos vlerat, si dhe misionin dhe vizionin që këta kanë tek ndjekësit. Në këtë mënyrë, nëpërmjet frymëzimit, fuqizimit dhe shoqërimit, lideri përpiqet të frymëzojë ndjekësit e tij, të cilët i kushtëzon për aq sa ka aftësinë për t’i bindur dhe motivuar.

E njëjta gjë vlen edhe për udhëheqësit socialë. Këta sot kanë ndjekës për aftësinë e tyre për të ndikuar tek ata. Por jo për shkak të frikës për t’u ndëshkuar, ose për shkak të aspekteve të tjera që lidhen më shumë me udhëheqjen transaksionale.

Ky lloj lidershipi është më demokratik, pjesëmarrës dhe i përqendruar te njerëzit. Një udhëheqje tipike për një CEO të një kompanie, ose udhëheqje e demonstruar nga një president i një shteti demokratik.

Kritika për të

Në këtë artikull ne kemi përcaktuar dy lloje shumë të theksuara të lidershipit gjatë historisë, të cilat vendosin ndarjen midis një skene të lashtë dhe asaj moderne.

Megjithatë, është e vërtetë se, duke marrë si referencë përkufizimin e liderit dhe lidershipit, shumë janë ekspertët që kanë kundërshtuar kualifikimin e udhëheqjes në kohët e lashta si udhëheqje autentike.

Duke qenë se iu nënshtrua shtetësisë dhe detyrat kryheshin me imponim, lideri nuk ndikoi te personi, por dominonte drejtpërdrejt jetën e tij. Veç kësaj, këtë ndikim e kushtëzoi në masë të madhe edhe vetë dënimi, i cili ndonjëherë ishte edhe vdekja, sepse nëse nuk e kryente detyrën, rrezikohej jeta e tij, së bashku me liritë.

Prandaj, mund ta bëjmë këtë dallim mes këtyre dy llojeve të udhëheqjes gjatë historisë, por duhet theksuar se nuk po flasim (në kohët e lashta) për lidership të pastër, por të ndikuar nga sundimtarë me tipare autoritare./definebusinessterms/

Artikulli paraprakKosova zgjat masat emergjente për energjinë
Artikulli tjetërUlja e temperaturave rritë ndjeshëm konsumin e energjisë elektrike në Kosovë

Comments are closed.