Fazat e menaxhimit të projektit

Konceptualisht, administrimi përfshin faza të ndryshme. Në këtë mënyrë, ne mund të vëzhgojmë administrimin e një projekti të caktuar si përmbledhje e elementëve të mëposhtëm:

  • Planifikimi.
  • Organizimi.
  • Ekzekutimi ose menaxhimi.
  • Kontrolli.

Kështu, është e mundur të kufizohet fusha e veprimit të menaxhimit të projektit, duke shënuar kështu objektivat që duhen ndjekur dhe mjetet që do të përdoren për përmbushjen e tyre.

Në një nivel më praktik, menaxhimi i projektit supozon arritjen e parimeve të ndryshme, ndër të cilat theksojmë sa vijon:

  • Përcaktimi i objektivave : Ato që duhen ndjekur gjatë ndërmarrjes së projektit. Kjo është, qëllimet e planifikuara.
  • Dizajni i grafikut organizativ dhe shpërndarja e procesit : Është e rëndësishme të përcaktohet struktura e organizatës dhe shpërndarja e përgjegjësive ndërmjet anëtarëve të saj.
  • Inventari i burimeve : Lista e burimeve të disponueshme për arritjen e objektivave të vendosura duhet të specifikohet.
  • Konfigurimi i shabllonit : Përzgjedhja e duhur e profesionistëve që do të llogariten për të realizuar projektin është pjesë e administrimit./definebusinessterms/
Artikulli paraprakNormat e interesit në ShBA arrijnë nivelin më të lartë në 14 vjet
Artikulli tjetërVazhdimësia e betejave