Dijetari i vërtetë musliman dhe veçoritë e tij të bukura

1. Është inteligjent dhe mendjehapur, ka dituri të thella dhe të gjera, ka devotshmëri dhe gëzon një shpirt të lartë. Ndërsa mendjelehti është i padobishëm, injoranti është i verbër.
2. Gjithmonë është në kërkim të diturive dhe informacioneve të reja, përpiqet dhe hulumton dituritë e dobishme, është vrojtues i kohës dhe i angazhuar me gjëra të mëdha.
3. Ndalon të keqen ndaj vetes në radhë të parë, më pas i ndalon të tjerët, urdhëron vetveten për të mirë, më pas i porosit të tjerët. Është i pari që e bën atë që thotë, fjala e tij ecën paralel me veprën, e bukur është e jashtmja dhe e ndritshme është e brendshmja e tij.
4. Është i shoqërueshëm me njerëzit, ofron të lehtën dhe jo të vështirën, është përgëzues dhe jo neveritës, është i afërt me njerëzit nëpërmjet moralit, buzëqeshjes dhe edukatës së bukur.
5. Zotëron urtësi në fjalë dhe vepra, arrin të saktën dhe shfaq të lartën. Me lejen e Allahut ai shndërrohet në një udhëzues dhe melhem për të tjerët.
6. Në ftesat e tij fetaro-morale ai është gradual, grumbullon diturinë tematikë pas tematike, i zgjidh problemet dhe ngatërresat pikë pas pike.
7. Është asket, nuk është materialist, anon nga ajo që gjendet tek Zoti dhe nuk është lakmitar për atë që është në duart e njerëzve.
8. Është këmbëngulës, i vendosur në kërkim dhe në qëndrim me të vërtetën. Për këtë ai e shkrin tërë energjinë, mundin, përpjekjen dhe derdh djersën e ballit.
9. Shmanget nga fjalët dhe muhabetet joserioze, jo të hijshme dhe të bajatshme, mënjanohet nga bisedat e dyshimta dhe të shpikura, ku s’ka gjë veç gënjeshtrave dhe kotësive.
10. Është hulumtues, meditues dhe studiues i realitetit, i kohës në të cilën ai jeton si dhe i gjërave që sillen e qarkullojnë rreth tij në shekullin në të cilin ai jeton e vepron!
11. Nuk i plagos dhe nuk i lëndon njerëzit, nuk i tall e nuk i nënçmon ata, ka pamje tërheqëse dhe brendi të ngrohtë.

 

Çelësi i Suksesit nga Aid El Karni | Përktheu Agron Islami

Artikulli paraprakPIKASJET E NJË DIJETARI LIDER
Artikulli tjetërATRIBUTET E FETVADHËNËSIT TË DREJTË DHE MORALI I TIJ