PIKASJET E NJË DIJETARI LIDER

1. Vepron me atë që di. I shfaqen bekimet e diturisë. Posedon sinqeritet dhe dëlirësi në raport me Zotin e tij, qoftë haptazi apo fshehurazi.
2. Është i dobishëm për njerëzit, lë gjurmë të mira tek ata që e rrethojnë, e shpërndan diturinë e nuk e fsheh atë.
3. Duron përballë të keqes që i bëhet, përballë rëndesës që i shkaktojnë mendje ngushtët dhe është modest me ta.
4. Është asket në këtë botë, e kërkon atë që është te Allahu, shmanget nga ajo që mbaron dhe lakmon atë që s’mbaron.
5. Është i pajisur me edukatë të bukur, me atribute të ndershmërisë. Ka natyrë paqësore me çdo kënd që e fyen dhe ofendon.
6. Ka ambicie të lartë për të shkruar e përpiluar, për t’i edukuar brezat dhe për të sjell reforma.
7. Heq dorë nga imitimi dhe mbështetet në dy argumente: Kuranin famëlartë dhe hadithin pejgamberik.
8. Posedon energji për thellim në dije duke analizuar faktet, hulumton qëllimet e fesë dhe tenton t’i kapë enigmat e saj.
9. Përpiqet në kërkim të së vërtetës dhe shkrin gjithë mundin për ta njohur të vërtetën.
10. I’u shmanget thënieve anormale dhe citateve të çuditshme, haditheve të shpifura dhe ngjarjeve të rreme.
11. Ka njohuri për realitetin e tij dhe të kohës së tij dhe jeton me ato që gjenden në mjedisin e tij.

Çelësi i Suksesit nga Aid El Karni | Përktheu Agron Islami

Artikulli paraprakCILËSITË E STUDENTIT TË SUKSESSHËM
Artikulli tjetërDijetari i vërtetë musliman dhe veçoritë e tij të bukura