CILËSITË E STUDENTIT TË SUKSESSHËM

1. Studenti i suksesshëm ka ambicie dhe nuk njeh kthim prapa, ai ka entuziazëm dhe dëshirë dhe nuk ngurron e as ka lëkundje, i pajisur me një vullnet të pashoq dhe kujdes ndaj të dobishmes.
2. Njohuritë e tij janë frytet e dijenisë së virtytshme, fundi i tij është i lavdëruar, kurse rezultatet e tij janë frymëzuese.
3. Përfiton diturinë në mënyrë të përshkallëzuar, fjalë pas fjale, temë pas teme, kapitull pas kapitulli.
4. Ka konsideratë ndaj prioritares. Fillon me më të rëndësishmen. Aplikon për të njohur thelbin e dijeve, përpara se t’i njoh degët e tyre.
5. E shfrytëzon kohën qysh në djalëri dhe në rininë e hershme.
6. Specializon në artin që e ka pasion, përqëndrohet me gjithë qenien e tij në mënyrë që të shfaqet talenti i tij dhe të shkëlqejë.
7. Ben larmi në metodat e nxënies së diturive. P.sh, mëson nga i dituri, lexon libra, sodit, dëgjon emisione, ndjek predikime dhe debate.
8. Bën përsëritje të informacionit të shënjestruar, zbërthen çështjet studimore dhe zhytet në dituri.
9.I jep rëndësi risive dhe kreativitetit, kurse heq dorë nga imitimi dhe stimulimi.
10. Shpreh interesimin dhe bën xhiron nëpër artet e tjera përveç specializimit të tij, me qëllim për të pasur në kokën e tij ide për to. Vëzhgon njohuritë që janë risi të kohës.
11. Për të bërë klasifikime në artin e tij, kërkon dhe rishqyrton në çdo kohë.
12. Aktivitetet i ndërton sipas asaj që pëlqen, stimulon dhe lejon feja. Kjo është padyshim kapital i madh.

 

Çelësi i Suksesit nga Aid El Karni | Përktheu Agron Islami

Artikulli paraprakDEMBELIZMI – RRUGA E DËSHTAKËVE
Artikulli tjetërPIKASJET E NJË DIJETARI LIDER