Cilat mallra u bashkëngjiten mallrave kamatare me anë të analogjisë

Së pari: monedhat

Pasi sqaruam se motivi i ndalimit të kamatës në ar e argjend është vlera e çmuar e tyre, atëherë në këtë lloj bëjnë pjesë të gjitha llojet e monedhave të cilat përdoren, si paratë prej metali ose letre. Pra ia bashkëngjisim dispozitat e kamatës parave duke bërë analogji me arin dhe argjendin.

Akademia e Fikhut Islam në mbledhjen e dytë të mbajtur në Aman të Jordanisë me datën 8-13 Sefer 1407, që përputhet me datën 11-16 tetor 1986, ka vendosur: “Monedhat formale që përdorën sot përmbajnë karakteristikën e vlefshmërisë, prandaj të gjitha dispozitat që kanë të bëjnë me arin e argjendin, sikurse dispozitat e kamatës, zekatit, blerjes me parapagim dhe dispozitat e tjera vlejnë edhe për monedhat (qofshin të metalit apo të letrës).1

Së dyti: ushqimet që magazinohen

Me kategorinë e ushqimeve nga mallrat kamatare bëhen analogji të gjitha llojet e ushqimeve që mund të magazinohen, sikurse orizi, misri, fasulja, etj. Ndërsa ushqimet të cilat nuk mund të ruhen (magazinohen) lejohet të tregtohen me shtesë, pra ato janë ushqime jo kamatare, sikurse frutat (përveç hurmave), perimet, prodhimet qumështore, etj. Prandaj lejohet këmbimi i 1 portokalli me 2 portokaj ose 2 vezë me 4 vezë, ose 4 kg mollë me 10 kg mollë për arsye se ato janë ushqime të cilat nuk mund të qëndrojnë gjatë. Gjithashtu lejohet që gjatë shitblerjes së këtyre ushqimeve, të mos bëhet këmbimi i dy mallrave dorë më dorë dhe lejohet që dorëzimi njërit mall të prolongohet për më vonë.

Alaudin Abazi

Artikulli paraprak“Hajdutët” e energjisë
Artikulli tjetërVidhni këto sekrete reklamash për të manipuluar veten