Çfarë është menaxhimi i projektit?

Menaxhimi i projektit është metodologjia me të cilën është e mundur të përdoren në mënyrë efikase burimet në dispozicion për një projekt të caktuar.

Nëpërmjet menaxhimit të projektit, është e mundur që menaxhimi i burimeve të përdorura në projekt të bëhet më efikas. Me fjalë të tjera, ai përfshin hartimin e metodologjive optimale administrative.

Objektivi i efiçencës i vendosur nga administrata ndiqet nëpërmjet krijimit dhe zbatimit të planeve ose strategjive. Të gjithë ata duhet të ndërmarrin objektiva gjenerikë si produktiviteti më i madh, kontrolli i kostos ose një nivel i caktuar efikasiteti në të njëjtën kohë.

Një nga objektivat kryesore të administratës është të respektojë atë që është rënë dakord me menaxhmentin. Si rezultat, krijimi i raporteve, të tilla si planet e biznesit ose planet e menaxhimit, është i zakonshëm./definebusinessterms/

Artikulli paraprakZbritet dukshëm çmimi i naftës në botë, shtrenjtohet në Kosovë
Artikulli tjetërNormat e interesit në ShBA arrijnë nivelin më të lartë në 14 vjet