Në terminologjinë sheriatike “Husnu Dhann” (Mendimi i mirë) don të thotë: Të dhënurit përparsi apo të anuarit kah mendimi pozitiv kundrejt mendimit negativ. Kur’ani nxit dhe obligon mendimin e mirë Thotë Allahu i Lartësuar: "E përse kur e dëgjuan atë (shpifje) besimtarët dhe besimtaret të mos mendonin të mirën si për vete...
Zoti i Madhërishëm thotë: "Njerëzve u është zbukuruar dashuria e dëshirave , dashuria të kenë gra (burrat), fëmijë, kintarët¹ e grumbulluar prej ari dhe argjendi, kuaj të bukur, bagëti, dhe pemë e të mbjella... e këto janë kënaqësi të jetës së kësaj bote. Por te Zoti është vendkthimi më i...
Zoti i Madhërishëm thotë: "O ju që keni besuar! Vërtetë politeistët janë të papastër, prandaj, le të mos i afrohen më Xhamisë së Shenjtë pas këtij viti! E nëse keni frikë nga varfëria, Zoti do t'ju pasurojë nga mirësia e Tij, në dashtë. Me të vërtetë, Zoti është i...
Studenti dhe sëmundja e zvarritjes së gjërave: Pyetja: Në ç’mënyrë mund ta mposhtë studenti sëmundjen e shtyrjes së gjërave? Përgjigjja: Ebu Hamid Gazaliu në librin e tij “El Ihja’” ka thënë: “Shtyrësi, që i zvarrit gjërat dhe vonohet i ngjason atij që ka nevojë të nxjerrë një pemë nga toka me...
Hyrje Nëse bëjmë një krahasim mes botës islame dhe asaj perëndimore për nga aspekti i zhvillimit ekonomik dhe i punës, në të shumtën e rasteve do të vërehet një dallim i madh në favor të asaj perëndimore. Andaj, një ndër sfidat bashkëkohore të botës islame është edhe papunësia dhe jo...
 Dembelia dhe dobësia janë dy gjëra të cilat njeriu ka mundësi që t’i hetoj se janë prezente tek ai, por ka edhe raste që dikush nuk mund t’i hetoj në veten e tij, veçanarisht nëse ai kalon një periudhë të gjatë në atë gjendje. Dembelia dhe dobësia shfaqen në shumë...
A hiqen shpenzimet që janë bërë dhe nga pjesa e mbetur e grurit pastaj jepet zekati? Pyetja: Eselamu alejkum! Allahu ju shpërbleftë për përgjigjen që më keni dhënë për zekatin nga rendimentet e tokës, por kam harruar vetëm edhe një gjë që do të doja të merrja përgjigje dhe që ka...
Allahu i Lartësuar thotë: وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ “Çfarëdo që të jepni nga të mirat, ajo do t'ju kompensohet në mënyrë të plotë dhe nuk do t’ju bëhet padrejtësi.” (El-Bekare,272) Po ashtu thotë: "وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيم” "Çfarëdo të mire...
Përgjigjet Dr. Sami Suvejlim, ekspert i ekonomisë islame: "A duhet punuar për të jetuar? Apo duhet jetuar për të punuar? Mund të duket si pyetje sofistike, por është shumë e rëndësishme nga pikëpamja praktike. Nga këndvështrimi i ekonomisë islame, përgjigjia është e qartë. Ne jetojmë për të punuar: Në Kuran: “Allahu është...
Allahu thotë në Kuran: "Dhe ata të cilët i ruajnë amanetet dhe premtimet e tyre." Injejtë si ky ajet, është edhe ajeti 32, në suren El Mearixh. "e që i ruajnë amanetet dhe i plotësojnë besëlidhjet e tyre" Nga kuptimi sipërfaqësor i ajetit, kuptojmë se bëhet fjalë për të gjitha...