Rregullat e zekatul fitrit – Urtësia që qëndron pas ligjshmërisë së zekatul-fitrit

Rregullat e zekatul fitrit

Urtësia që qëndron pas ligjshmërisë së zekatul-fitrit:

➖ Adhurimi në Islam në përgjithësi, qoftë ai fizik apo financiar, organizon dhe lidh marrëdhëniet e individit me Zotin e tij, forcon besimin dhe pastron shpirtin, e mbush zemrën me kuptimet e robërisë ndaj Zotit të Madhërishëm dhe e tregon atë me një pamje bujare e me një qasje të drejtë.
➖ Adhurimi, në thellësinë e tij legjislative, është një e drejtë e pastër e Zotit të Madhëruar mbi robërit e Tij.
➖ Ndër aktet financiare të adhurimit është edhe zekati, i cili konsiderohet në tërësi një sistem simbiotik hyjnor që nuk ka të barabartë në religjionet apo organizatat e tjera.
➖ Zekati pastron moralin e dhënësit, e pastron atë nga sëmundja e koprracisë dhe adhurimit të pasurisë, dhe e transferon atë nga grupi i koprracëve në grupin e njerëzve bujarë. Ai është një parapëlqim dhe dashuri për Zotin ndaj dashurisë për pasuri: ia zgjeron zemrën, i shlyen mëkatet dhe shkeljet, i zhvillon pasurinë dhe i hap dyert e furnizimit.
➖ Zekati është një nga mënyrat dhe mjetet më efektive për plotësimin e nevojave të nevojtarëve dhe zgjidhjen e problemit të varfërisë në shoqërinë myslimane. Me të, i pasuri simpatizon të varfërin, plotëson nevojat e tij dhe ia kursen poshtërimin e lypjes. Dhe, i varfëri respekton të pasurin dhe vlerëson punën dhe bindjen e tij ndaj Allahut në nxjerrjen e zekatit; dhe midis tyre mbizotëron vëllazëria e besimit e bazuar në dashuri e mëshirë, larg sëmundjes së zilisë, koprracisë, urrejtjes, mendimit keq, mosbesimit dhe ndjenjës së margjinalizimit dhe izolimit të të varfërve, dhe e shumë sëmundjeve të tjera.
➖ Zekati është edhe i trupit që mbart kuptimin e ngushëllimit të të pasurit me të varfërin dhe nevojtarin ditën e Bajramit.
Ai i mëson agjëruesit se ai ka një të drejtë të detyrueshme ndaj të varfërit dhe nevojtarit, që të pushojë së lypuri në ditën e Bajramit, duke e pasuruar me këtë sadaka të detyrueshme në agjërimin e Ramazanit.
Ajo i sjell atij gëzim në një ditë kur muslimanët janë të kënaqur me ardhjen e festës tek ata, ashtu siç e pastron agjëruesin nga gjynahet i tij që mund t’i ketë bërë gjatë agjërimit për shkak të fjalëve të kota, gabimeve e tjerë. Ai kështu e kompenson shpërblimin e munguar, dhe e plotëson atë që mund ti ketë munguar në agjërimin e tij.
➖ Dhe mbi të gjitha ai është dëshmi e sinqeritetit të besimit të dhënësit në respektimin e urdhrit të Allahut dhe urdhrit të të Dërguarit të Tij, në agjërimin e muajit të Ramazanit dhe faljen e namazit të teravive gjatë netëve të tij. Bindje ndaj Allahut të Madhërishëm dhe falënderim për suksesin e agjërimit në veçanti, dhe për të gjitha begatitë e tjera në muajin e Ramazanit.

✅ Zekatul-Fitri, pra, është: një pjesë e detyrueshme financiare e përcaktuar nga Sheriati, të cilën muslimani e jep para namazit të Fitër Bajramit, me të cilin e përfundon punën e tij me muajin e begatë të Ramazanit. Duke qenë pastrim edhe nga ndonjë gjynah që mund ta ketë bërë gjatë agjërimit të tij, dhe ushqim për të varfërit, në mënyrë që të mos kërkojnë në ditën e Bajramit. Dhe ky kuptim është i qartë në fjalët e Ibn Abasit, Allahu qoftë i kënaqur me ta ku thotë:
“I Dërguari i Allahu e obligoi zekatin e fitrit, për ta pastruar agjëruesin nga fjalët e kota dhe të turpshmet, dhe si ushqim për të varfrit. Kush e jep para namazit (të Bajramit), ai është zekat i pranueshëm, e kush e jep pas namazit (të Bajramit), ai është lëmoshë vullnetare (sadaka si çdo sadaka tjetër)”.

Nga Hoxhë Hariz Allkoçi

Artikulli paraprakDisa rregulla rreth interesit bankar
Artikulli tjetërPërmbledhje e dispozitave të zekatit të fitrit (vitrave) – Shejh Abdulaziz Et-Tarifi