Shumica e kandidatëve i tremben pyetjes “Sa e ke pagën aktuale”. Kjo ndjenjë vjen nga frika e dyshimit, nëse po e “shesin” veten për pak ose shumë lartë. Por, për sa kohë që dëshironi ta shmangni këtë pyetje, mos u brengosni sepse, ka disa shembuj se si të përgjigjeni...
Hyrje Nëse bëjmë një krahasim mes botës islame dhe asaj perëndimore për nga aspekti i zhvillimit ekonomik dhe i punës, në të shumtën e rasteve do të vërehet një dallim i madh në favor të asaj perëndimore. Andaj, një ndër sfidat bashkëkohore të botës islame është edhe papunësia dhe jo...
Shpesh ndodh që njeriu të lajthit dhe të largohet nga përgjegjësitë që i ka. Kjo mund të ndodh për shkaqe të shumta, prej atyre shkaqeve mund që të jetë: dobësia e personalitetit të atij personi, paaftësia për të kryer ndonjë obligim të caktuar, injoranca, neglizhimi i obligimieve që ai...
Përmirsimi i njerëzve në përgjithësi qëndron në përmirsimin e udhëheqësve. Udhëheqësiit e prishur dhe të korruptuar i prishin dhe i bëjnë të prishur dhe të korruptuar njerëzit në përgjithësi. Na ka lajmëruar Pejgamberi (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) se prej shenjave të Kijametit është kur do t’i udhëheqin punët udhëheqësit...
Qeniet njerëzore janë në thelb të projektuara për të mësuar, për t’u rritur dhe për t’u lidhur me të tjerët. Sigurisht që nuk është ndryshe në vendin e punës. Shumica prej nesh dëshirojnë të njëjtat lidhje të ngushta me kolegët në ndjekje të qëllimeve të përbashkëta, vlerave të përbashkëta...
Qofshin Steve Jobs, Elon Musk apo Bill Gates, këta njerëz janë të njohur për nxitjen e rritjes së kompanive të tyre përmes lidershipit të fortë. Një drejtues i mirë mund të marrë një biznes të dështuar dhe ta kthejë atë në të suksesshëm, ndërsa një drejtues i keq, nga...
  Arritja – Përpjekjet për të arritur suksesin në shumë raste janë mendore, fizike dhe mbi të gjitha lidhen me pozitivitetin, motivimin dhe vullnetin tuaj për të çuar deri në fund atë që dëshironi. Çfarëdo po synoni të bëni, këto shtatë këshilla do t’ju ndihmojnë të arrini qëllimet tuaja më shpejt dhe...
Suksesi dhe Gabimi!? Gabim..., do të thotë që ju me të vërtetë jeni duke bërë diçka! Ju lumtë, vetëm vazhdoni duke bërë ‘gabime’ dhe avancim në jetën tuaj. Me rëndësi është vetëm mos të ktheheni te ato gabime, apo ta bëni të njëjtin dy herë! Vetëm ata të cilët janë plotësisht...
Motivimi është vërtetë një ndër faktorët kyç për arritjen e qëllimeve dhe rezultateve të dëshiruara. Pra, është energjia ose forca që na shtynë të veprojmë drejt një qëllimi ose synimi. Faktorët e brendshëm dhe të jashtëm që nxisin një individ drejt realizimit apo arritjes së qëllimeve dhe rezultateve të dëshiruara, konsiderohet motivim. Këta faktorë mund të jenë, entuziazmi,...
Prodhimi i reformatorëve është objektiv i synuar, pikëpamje e thellë dhe projekt udhëheqës për secilin lider, qoftë në sferën e doktrinës apo zakoneve dhe në cilën do sferë që mund ta bëjë mirë njeriu, qoftë në politikë, apo gjyqësi, apo arsim, apo media, apo ekonomi, me të mëdhenjtë, me...