Përfaqësues të investitorëve evropianë në Kosovë, iu bëjnë thirrje institucioneve të Kosovës, që të fokusohen në krijimin e një klime më të favorshme për investitorët e huaj, pasi që në të kundërtën, ata siç do të vijnë, ashtu edhe do të largohen nga Kosova pa investuar. Ata tregojnë se vendet...
Në Kosovë është përuruar fabrika “Orient Kosova”, një investim kosovaro-gjermano-turk që prodhon mozaikë, dhe që 80% të prodhimit synon ti eksportojë. Është përuruar në Mitrovicë, Fabrika për përpunimin e qelqit e cila synon që 80% të prodhimit të eksportojë. Në përurim të kësaj fabrike e cila deri në fund të...
Kosova kërkon donacione dhe investime të huaja, kurse institucionet e Kosovës kanë rreth 1.9 miliard euro në tregjet financiare ndërkombëtare. Në rreth 1. 2 miliard euro ka arritur Fondi i Kursimeve Pensionale të Kosovës (FKPK). Këto investime janë të shtrira në 61 shtete të botës apo në afër 2000 emetues...