Të dëgjuarit aktiv

Njërzit fjasin reth 75 deri 100 fjalë në minutë, mirpo ata mund të dëgjojnë reth 600-800 fjalë në minutë. Meqenëse vetëm një pjesë e mendjes së tyre dëgjon me vëmendje, atëher është shumë lehtë që mendja të “ fluturoj “ në gjëra të tjera deri sa dikush tjetër është duke foluar. E vetmja mënyr që ti tejkalojmë këto është të dëgjuarit aktiv, për të cilin nevojiten energji e njetë sikurse kur flasim.
Kjo kërkon që dëgjuesi të dëgjoj informatën, ta kupton atë dhe pastaj ta verifikon saktësinë e kuptueshnësrisë nga ana e vet.

 

Pasiv dhe Aktiv.Për të dëgjuarin aktiv thuhet që duhet të dëgjojmë me veshë, shikojmë më sy dhe ndiejmë me zemer mesazhin e marrur nga bashkbiseduesi. Vetëm në këtë mënyr mund të kuptojmë saktë.
Dëgjimi dhe të dëgjuarit nuk janë njësoj. Dëgjimi është akti I përceptimit të një tingulli, është veprim I pavullnetshëm.Të dëgjuarit është aktitivteti përzgjedhjes, I cili përfshin marrjen dhe interpretimin e informative. Kjo përfshin dekodimin e tingullit në domethënjë. Të dëgjuarit është I ndarë në dy kategori kryesore:

Të dëgjuarit pasiv është pak më tepër së dëgjimi, kjo ndodhë kun ë marrim mesazhe pa u koncentruar shume si psh: dëgjimi I muzikës, televizioni.
Të dëgjuarit aktiv është kur ne dëgjojmë  me një qëllim të caktuar që të marrim dhe kuptojmë plotësisht mesazhin.

Të dëgjuarit është mjetë më I fuqishëm I komunikimit prajdaj shfrytëzojeni !!!!

Artikulli paraprakGjëra që mund të ju pushojnë nga puna
Artikulli tjetërPara se shitës i mirë, bëhu person i mirë