Si të bëhëni punëtorë të pavarur?

Puna si punëtor i pavarur ose freelancer është një mënyrë e lehtë e po ashtu edhe e shpejtë për të siguruar të ardhura. Kjo mund të realizohet në rast se keni aftësi në një drejtim të caktuar. Ju mund t’i ofroni shërbimet tuaja kompanive të ndryshme, duke punuar edhe nga shtëpia.

Çka është një punëtor i pavarur (freelancer)?

Një punëtor i pavarur është një punëtor që bën punë të veçantë për organizata apo biznese të ndryshme, dhe nuk punon gjatë gjithë kohës për një organizatë të vetme.

Pse duhet të punoni si i pavarur?

Ka një mori arsyesh se pse është frytdhënëse nëse keni një punë si freelancer. Me një punë të tillë, ju do të keni një metodë për të siguruar të ardhura shtesë. Përpos kësaj, e mira e kësaj pune është se mund ta nisni në çdo kohë dhe shumë shpejt. Krejt çka nevojitet është të bëni hulumtimin e saktë rreth klientëve për të cilët mund të kryeni shërbime. Puna si punëtor i pavarur është edhe fleksibile dhe gjithmonë iu lë kohë edhe për ta bërë nëj punë tjetër, me gjysmë orar.

A ka mangësi ky lloj i punës?

Ndonëse të mirat e kësaj pune janë shumë, duhet ta keni parasysh se mund të shoqëroheni edhe me disa mangësi.

  • Pagesat ndonjëherë janë të çrregullta
  • Menaxhimi i klientëve dhe projekteve kërkon shumë anagazhim
  • Ka raste kur paga mund të jetë e ulët

Cilat shërbime mund t’i kryejë një punëtor i pavarur?

Ka shumë prej shërbimeve të cilat mund t’iu ofohen bizneseve apo organizatave si punëtor i pavarur.

Disa prej profesioneve janë si vijojnë:

  • Shkrimtar i pavarur
  • Dizajner grafik
  • Kontabilist
  • Shërbime në marketing ose marrëdhënie me publikun
  • Menaxher i rrjeteve sociale

Si mund t’ia filloni?

FIllimisht, ju duhet të zbuloni se cila është ajo aftësi e juaja të cilën mund t’ua ofroni kleintëve.

Ju duhet të kujdeseni që ta keni një plan biznesi, një plan ku i nënvizoni shërbimet që mund t’i ofroni dhe një portfolio me punën tuaj.  Gjithashtu, një profil në LinkedIn është po ashtu shumë i nevojshëm në ditët e sotme, është një vend ku mund të gjeni shumë mundësi për punë të pavarura.

Artikulli paraprakSuksesi dhe realizimi i tij
Artikulli tjetërRuajtja e grurit brenda kallirit të tij – Disa fakte shkencore