RIBA AL-FADL

RIBA AL-FADL : është kërkim i shumës-sasisë më të madhe në produkte të cilat janë në kategorinë homogjene. Koncepti i ‘Riba al-fadl’ i referohet transaksioneve të shitjes (mall me mall) ndërsa ‘Riba al-nasiah’ i referohet transaksioneve në kredi-kamatë.

Artikulli paraprakRIBA AL-NASIAH apo apo kamata mbi vonesën
Artikulli tjetërMUSHARAKAH (Musharekeh) – Partnership