Përfitimet e menaxhimit të kohës

Organizatat gjejnë një sërë avantazhesh për të theksuar kur zbatojnë modele të përkohshme të menaxhimit dhe një përdorim më efikas të kohës së tyre të punës.

Ndër këto avantazhe, dallohen këto:

  • Organizimi dhe përcaktimi i detyrave : Njohja me cilin profesionist bën çdo menaxhim apo aktivitet specifik favorizon uljen e afateve.
  • Ulja e kostos : Ndonjëherë, propozimi i periudhave produktive më të shkurtra dhe më efikase favorizon avantazhe të tjera në drejtim të kursimeve.
  • Matja dhe standardizimi i proceseve : Organizatat propozojnë matje të kohëve mesatare të zhvilluara për secilën detyrë. Në këtë mënyrë, ata janë në gjendje të njohin nivelin e tyre optimal të funksionimit.
  • Burimi i informacionit : Njohja e detyrës së përkohshme për çdo pozicion specifik shërben si një burim informacioni, shumë i dobishëm kur merrni vendime ose zhvilloni strategji të ardhshme./definebusinessterms/
Artikulli paraprakKlasifikimi i punëve bankare
Artikulli tjetërSi të kursejmë energji elektrike në AMBIENTE PUNE ?