Në cilat vende Kosova eksporton dhe importon më së shumti ?!

Instituti GAP ka publikuar një fotografi, ku janë renditur 10 vendet partnere të Kosovës në tregti për eksport dhe import.

Vendi ku Kosova eksporton më së shumti janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

Kurse, Kosova importon më së shumti nga Turqia.

Vendet e tjera në të cilat ka eksportuar Kosova janë Maqedonia, Shqipëria, Gjermania, Zvicra, Serbie e të tjera.

Artikulli paraprak4 C të marketingut
Artikulli tjetërObjektivat/qëllimet e Sheriatit dhe lidhshmëria e tyre me sferën financiare