MUNGESAT NË ARTIN E SHËRBIMIT NDAJ KLIENTIN

Mangësia në praktikë

Ka persona që i marrin trajnimet e duhura, por që nuk e vënë në praktikë atë për të cilën janë trajnuar.

Mungesa e përkushtimit

Kjo ndodh kur personi nuk është i përkushtuar ndaj asaj çfarë ka mësuar.

Mungesa e ndjekjes së mëtejshme

Kur mungon ndjekja e mëtejshme nga ana e administratës.

Mosdhënia e pushtetit

Pasi punëtorët nuk kanë pushtet të mjaftueshëm, që ua mundëson atyre të punojnë lirshëm.

Dr. Ibrahim el-Fekij

Artikulli paraprakStatistikat e Lindjeve, 2020
Artikulli tjetër“Google Year in Search 2021”, çfarë kërkuan njerëzit nëpër botë në vitin 2021 në Google