Çfarë na mësoi Muhamedi për Biznesin?

 

Fitimi dhe shpenzimi i pasurisë
Ashtu si të gjitha aspektet e jetës, tregtia, nëse bëhet me ndershmëri dhe drejtësi, mund të bëhet formë adhurimi dhe përkushtimi ndaj Zotit. Nëse bëhet në mënyrë joetike dhe të padrejtë, mund të jetë burim i distancimit nga Zoti.

Profeti (a.s) na mësoi për etiken në tregti

Një tregtar/biznesmen i ndershëm dhe i besueshëm do të [ringjallet] me profetët, të sinqertët dhe dëshmorët.( Koleksioni i Haditheve Et-Tirmidhi)
Edhe pse nevoja e tregtisë njihet në Islam, grumbullimi i pasurisë është i dekurajuar. Pasuria më e mirë shpenzohet për t’u kujdesur për familjen tuaj, nevojtarët dhe shoqërinë në përgjithësi. Shembulli është ai i Profetit (sav) i cili vdiq vetëm me një jastëk dhe një thes elbi në zotërim të tij.
Pasuri nuk do të thotë të kesh një sasi të madhe pasurie, por  është vetëkënaqësi.
(Koleksioni i Haditheve të Buhariut)
Para se të bëhesh tregtar. Muhamedi a.s. ishte një bari, si Musai dhe Davudi para tij. Stërvitje e mire ka qene për ata që ishin të destinuar të përmbushin rolin e profetësisë.

Tregtia Në Islam

Tregtia është njohur gjithmonë si një aspekt i rëndësishëm i jetës njerëzore. Para se t’i vinte shpallja, profeti Muhamed, paqja qoftë mbi të, e fitonte jetesën e tij si tregtar.
Integriteti dhe vërtetësia e tij u vunë re shpejt nga punëdhënësja e tij, Hatixheja, e cila më vonë i propozoi dhe u martua me të. Ishte gjithashtu si rezultat i karakterit të tij të ndershëm dhe fisnik që ai u bë i njohur si ‘el-Amin’ ose ‘I besuari’ midis bashkëmoshatarëve të tij.
Sjellja e nderuar në të gjitha aspektet e jetës, duke përfshirë tregtinë, domosdoshmërisht ndikon në jetën tuaj personale dhe në shoqërinë në përgjithësi, siç ishte shembulli i Profetit (sav). Është shembulli i tij i ndershmërisë që muslimanët duhet të ndjekin në transaksionet e tyre të përditshme. Ndër mësimet e Profetit Muhamed (s) janë:

Blerja

  • Allahu do të tregojë dhembshuri ndaj atyre që tregojnë mirësi gjatë blerjes, shitjes dhe kthimit të borxheve.(Koleksioni i Haditheve të Buhariut)
  • Dhënia e bamirësisë nuk e shterron pasurinë.( Koleksioni i Haditheve të Muslimit)
  • As mos e blej, as mos e kthe lëmoshën që ke dhënë.(Koleksioni i haditheve të Bukhariut)

Shitësi dhe blerësi kanë të drejtë të mbajnë ose të kthejnë mallrat për aq kohë sa ato nuk janë ndarë; dhe nëse të dyja palët do të flisnin të vërtetën dhe do të përshkruanin të metat dhe cilësitë e mallit, atëherë ata do të ishin të bekuar në transaksionin e tyre, dhe nëse do të thoshin gënjeshtra ose do të fshihnin diçka, atëherë do t’i humbisnin bekimet e transaksionit të tyre.( Koleksioni i Haditheve të Buhariut)

Shitja
Një tregtar që grumbullon mallra për të rritur çmimin e tyre është mëkatar.(Koleksioni i Haditheve të Muslimit)
Kërkohet që shitësi t’i tregojë blerësit çdo defekt për të cilin ai është në dijeni.(Koleksioni i Haditheve të ibn Hanbel)
Tregtia e alkoolit është bërë e paligjshme.(Koleksioni i Haditheve të Buhariut)

Profeti (a.s) e ndaloi një shitës që t’i tregonte një blerësi se atij i ishte ofruar një çmim për mallrat që nuk i ishte ofruar [për të rritur çmimin ose për të nxitur shitjen.]( Koleksioni i Haditheve të Buhariut)

Punësimi
Profeti (a.s) e mallkoi atë që punëson një punëtor dhe ia merr punën e plotë, por
nuk i jep atij rrogën.(Koleksioni i Haditheve të Buhariut)
Paguani punëtorit pagën e tij edhe para se t’i thahet djersa.( Koleksioni i Haditheve të Ibn Maxhah )

Huazimi

Ishte një tregtar që u jepte hua njerëzve dhe sa herë që borxhliu i tij ishte në rrethana të vështira, u thoshte punonjësve të tij: ‘Faleni atë që të na falë Zoti.’ Pra, Zoti e falte.(Koleksioni i Haditheve të Ibn Maxhah)
Profeti (a.s) e mallkoi atë që pranonte kamatë (huadhënien e parave me kamatë), atë që e paguante, dëshmitarin e saj. dhe ai që e ka regjistruar.(Koleksioni i Haditheve të Ebu Davud)

Duke punuar
Profeti (a.s) u pyet se cila ishte fitimi më i mirë, ai u përgjigj: Ajo për të cilën njeriu punon me duart e tij. Dhe tregtimi i ndershëm.(Koleksioni i Haditheve të Ibn Hanbel)
Ata që marrin ryshfet dhe ata që japin ryshfet janë të mallkuar nga Zoti.(Koleksioni i Haditheve të Buhariut dhe Muslimit)
Do të vijë një kohë kur njerëzit nuk do të kujdesen më nëse pasuria e tyre është fituar në mënyrë të ligjshme apo të paligjshme.( Koleksioni i Haditheve të Buhariut)

Profeti Muhamed (a.s) transmetohet të ketë thënë:
Nëse i biri i Ademit do të kishte dy lugina pasurish, ai do të dëshironte të tretin.(Koleksioni i Haditheve Muslimane)

Burimi : MuslimStudents’Association /Univeristy of Alberta

Përktheu : Ekonomia Islame

 

Artikulli paraprakGratë në STEM: Shkencëtarja e famshme muslimane që zbuloi një galaksi të re, e cila u emërua me emrin e saj
Artikulli tjetërIdetë kryesore nga libri “Launch” i Jeff Walker – PJESA E DYTË