Çfarë është strategjia dhe si ta zbatojmë atë?

Sa biznese të vogla kanë  strategji? A kanë strategji sipërmarrësit e biznesit të vogël? A janë bizneset e vogla strategjike, apo bizneset e vogla thjesht taktike që kuptojnë se si ta kalojnë muajin?

Megjithatë, strategjia  një biznes të vogël vetëm mund ta ndihmojë, jo ta pengojë atë. E pra, kjo është arsyeja pse është e këshillueshme që të keni një strategji për të ndjekur.

Çfarë është strategjia?

Strategji është një plan veprimesh për të arritur qëllimet e përcaktuara. Për zbatimin e një strategjie, është e nevojshme të keni disa taktika. Për shembull, nëse strategjia jonë është të ndërtojmë një biznes me marrëdhënie afatgjata me klientët tanë, taktikat me të cilat ne mund ta zbatojmë atë strategji mund të jenë ofrimi i shërbimeve shtesë për klientët e rregullt, trajnimet, kontratat afatgjata me çmime të ndryshme, etj. Çdo taktikë është e mbushur me aktivitete që kanë data të caktuara të realizimit, persona përgjegjës për realizimin e atyre aktiviteteve dhe mjete të nevojshme financiare për realizim.

Fjala strategji vjen dhe përdoret në biznes nga përdorimi në misione ushtarake. Në fjalorin Merriam-Webster, përveç përcaktimit të strategjisë si një mjet ushtarak, ai gjithashtu thotë se strategjia përfaqëson:

Një plan ose metodë

Mashtrim i zgjuar

Arti i hartimit ose përdorimit të planeve ose trukeve për të arritur qëllimet.

Vihet re se:

Strategjia është një mjet për të arritur qëllimet e biznesit. Nëse nuk keni qëllime biznesi, nuk keni nevojë as për një strategji.

Strategjia është një lloj plani që specifikon veprimet që ju, si një sipërmarrës, do të ndërmerrni.

Strategjia përbëhet nga taktika të cilat nga ana e tyre përbëhen nga aktivitete me të cilat ne do të përmbushim qëllimet e dëshiruara.

Unë kam “të ashtuquajturat”  strategji të ndryshme. Ato dukeshin më shumë si një tekst i vetëm prej 20-30 faqesh dhe i referoheshin një periudhe 3-5 vjeçare pa specifika. Siç e keni vënë re më lart, për të përmbushur strategjitë e vendosura, është e nevojshme të përcaktohen taktikat dhe të përcaktohen të gjitha aktivitetet për secilën taktikë.

Si të ndryshoni strategjinë?

Ndryshimi i strategjisë suaj nuk është i dëshirueshëm të bëhet në baza ditore. Më mirë të shpenzoni më shumë kohë duke përgatitur një strategji të vërtetë dhe duke u përkushtuar për zbatimin e saj. Në një situatë të tillë, as punonjësit dhe as konsulentët nuk do ta dinë se cila strategji është në fuqi.

Strategjia përgatitet nga menaxhmenti (top) i biznesit, dhe zbatohet dhe ekzekutohet nga të gjithë.

Një qasje hap pas hapi që do t’ju ndihmojë të zbatoni me sukses planifikimin strategjik në biznesin tuaj dhe të ndryshoni strategjinë aktuale nëse e keni ose mendoni se e keni atë.

1.Gjëja e parë është të siguroheni që keni një strategji dhe se po e ndiqni atë edhe nëse nuk jeni të kënaqur me të. Ju nuk keni nevojë për një strategji të futur në  sirtar dhe të mbuluar me  pluhur. Atëherë më mirë të mos humbisni kohë në strategji.

2.Pasi të jeni të sigurt se keni një strategji që ndiqet, duhet ta rregulloni atë në mënyrë që e njëjta strategji të jetë një strategji proaktive, jo një strategji reaktive. Mos mendoni se dikush  tjetër çfarë bëri. Mendoni për atë që dëshironi të arrini dhe të bëni.

3.Mendoni se çfarë duhet të bëni për t’ju dhënë rezultatet më të mira sa më shpejt të jetë e mundur në një bazë afatgjatë.

4.Pasi të kuptoni se çfarë do t’ju japë më shpejt rezultatet më të mira në një bazë afatgjatë, mund të mendoni për taktikat e mundshme.

5.Për çdo taktikë përgatitni aktivitete me afate dhe persona përgjegjës për kryerjen e atyre aktiviteteve.

6,Dhe sigurisht, së fundi, të menduarit sistematik. Krijoni një qark reagimi për të matur dhe kontrolluar përmbushjen e strategjisë.

Mikro bizneset dhe strategjia

Nuk do të thotë që nëse jeni një biznes i vogël me pak punonjës, nuk keni nevojë për të menduarit strategjik dhe menaxhim të biznesit tuaj. Ky është një gabim i madh. A ka një biznes të vogël synime? Sigurisht, nëse asgjë tjetër në vitin e parë synimi është mbijetesa. Pra, si do të mbijetojë? Ai do të ofrojë disa përfitime. Do të ofrojë shërbim cilësor. Do të aplikojë metoda dhe teknika të reja marketingu. Të gjitha këto janë taktika për strategjinë e mbijetesës së biznesit. Pastaj do të ketë aktivitete për secilën nga ato taktika.

Ndryshimi është vetëm se përgatitësi i strategjisë do të jetë edhe zbatuesi i saj.

studentet.mk

Artikulli paraprak6 arsyet pse EBU BEKR Es Sidik është lider i madh
Artikulli tjetërPse është i dobishëm menaxhimi i shitjeve në kompani?