6 arsyet pse EBU BEKR Es Sidik është lider i madh

Një burrë i njohur si Ebu Bekri (Allahu qoftë i kënaqur me të)  njeri që ishte gjithmonë në anën e Profetit Muhamed (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të) dhe shoku i tij i vazhdueshëm, siç përmendet në një pjesë të ajetit nga sureja At. -Teube ajeti 40 që lexohet në anglisht “…. dhe i tha shokut të tij (Ebu Bekrit (Allahu qoftë i kënaqur prej tij))”[1].

Ai ishte sikur dora e djathtë e Profetit Muhamed (paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të). Ebu Bekri (Allahu qoftë i kënaqur me të) ka luajtur një rol të rëndësishëm në Islam gjatë epokës së Mekës.

Ebu Bekri (Allahu qoftë i kënaqur prej tij) ka kontribuar shumë për Islamin gjatë gjithë jetës së tij. InsyaAllah, ne do të diskutojmë kontributet e tij ndaj Islamit veçanërisht gjatë epokës Mekase në këtë ese të përulur.

1. KARAKTER I SHKELQYER
Ebu Bekri (Allahu qoftë i kënaqur me të), një person me karakter të shkëlqyeshëm, vazhdimisht në kërkim të fesë së vërtetë gjatë gjithë jetës së tij edhe para shfaqjes së Islamit në Gadishullin Arabik. Kur Profeti Muhamed (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të) solli për herë të parë mesazhin e Islamit, ai ishte njeriu i parë i lirë që e pranoi atë, siç përmendet nga Imam Ibn Kethiri[2]. Ai nuk hezitoi kurrë dhe pranoi menjëherë Islamin.

Ai e pranoi Islamin në momentin kur dëgjoi për të nga Profeti Muhamed (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të). Ai vazhdimisht beson në vërtetësinë e Profetit Muhamed (paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të). Edhe gjatë historisë së Isra ue Mikraxhit kur shumica e njerëzve nuk e besuan Resulullahun (paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!). Kjo është arsyeja pse Profeti Muhamed a.s.

2. DAKVAH
Që nga momenti kur Ebu Bekri (Allahu qoftë i kënaqur me të) përqafoi Islamin, ai predikon mesazhin e Islamit ndaj intelektualëve të Kurejshëve në Mekë. Ai e prezantoi bukur mësimin e Islamit me urtësinë dhe zgjuarsinë e tij. Shumë shokë të shquar e përqafuan Islamin në duart e tij, ku përfshihen Ez-Zubair Ibn Awwam, Uthman ibn Affan, Talhah ibn Ubaidullah, Saad ibn Ebi Vakas, Uthman ibn Med’un, Ebu Ubaidah, Abdur Rahman ibn Auf, Ebu Selemah dhe Al-Arkam ( Allahu qoftë i kënaqur me ta). Ebu Bekri radiallahu anhu gjithashtu ka bërë dekuan ndaj anëtarëve të familjes dhe familjes së tij, dhe shumica prej tyre e kanë pranuar dakvanin e tij.

3. GUXIM
Ebu Bekri radiallahu anhu ishte shumë trim. Ai përcolli mesazhin e Islamit tek jobesimtarët edhe kur numri i muslimanëve ishte i vogël me vetëm 38 meshkuj. Ai gjithmonë e nxiste Profetin Muhamed (paqja dhe bekimet qofshin mbi të) që të predikonte Islamin hapur. Ai u bë muslimani i parë i kombit të tij që mbajti një predikim duke i ftuar njerëzit drejt Allahut. Në incidentin ku ai mbajti ligjërata haptas, kurejshët u tërbuan dhe ai për pak u vra. Kur e riktheu vetëdijen, siguria e Profetit Muhamed (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të) ishte gjëja e parë me të cilën ai shqetësohej. Dashuria e tij ndaj Profetit Muhamed (paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të) është më e madhe se dashuria ndaj jetës së tij dhe familjes së tij.

4. KUSHTUAR KASËS SË ISLAMIT
Pas Profetit Muhamed (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të), Ebu Bekari (Allahu qoftë i kënaqur me të) ishte personi i parë që u dëmtua në rrugën e Allahut. Ai ishte i pari që mbrojti Profetin Muhamed (paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të) dhe ishte i pari që ftoi të tjerët në rrugën e Allahut. Ebu Bekri e liroi të gjithë programin e tij dhe ia kushtoi gjithë kohën çështjes së Islamit gjatë asaj kohe në Mekë.

Ebu Bekri (Allahu qoftë i kënaqur prej tij) është një person me pasuri të madhe, me pozitë të lartë dhe me prejardhje fisnike. Ai i ka përdorur këto cilësi në dobi të muslimanëve dhe Islamit. Ebu Bekri ka liruar shumë prej skllevërve, skllaveve dhe skllaveve në Mekë gjatë viteve të hershme. Ai i liroi ata që e pranuan Islamin pavarësisht nga kostot e tyre për t’i larguar ata nga dëmi që ata pësuan nga zotëria e tyre për shkak të pranimit të Islamit. Në mendjen e tij, skllevërit muslimanë janë të barabartët e tij dhe vëllezërit e tij në besim.

Shumë prej politeistëve e talleshin me të dhe pretendonin se veprimi i tij ishte humbje parash, sepse ai shpenzoi për të dobëtit dhe të varfërit. Ndër skllevërit që ai liroi përfshijnë Bilal Bin Rabah, Aamir ibn Fuhairah, Umm Ubais, Zinneerah, En-Nahdijeh dhe vajza e saj. Për shkak të bujarisë së tij, Allahu ka shpallur vargje në Kuran që përmendin për veprimin e tij që mund të lexohen deri në ditën e fundit. Ajetet janë ajetet 5 deri në 21 në suren El-Lail [3]

Edhe pse ishte ndër shoqëritë e rangut të lartë me pasuri të madhe dhe fitoi mbrojtje nga njerëzit e fisit të tij, Ebu Bekri (Allahu qoftë i kënaqur me të) ende nuk mundi t’i shpëtonte torturimit nga kurejshët. Për hir të Allahut, ai bëri përpjekjen e tij të parë për të shpërngulur nga Meka në Abisini kur Profeti Muhamed (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të) dha lejen për të migruar për të shmangur trajtimin e keq nga njerëzit e tyre dhe për të adhuruar lirisht Allahun. Tregon se Ebu Bekri (Allahu qoftë i kënaqur me të) ishte i gatshëm të linte vendlindjen, familjen dhe pasurinë e tij për të fituar kënaqësinë e Allahut. Megjithatë, plani i tij ndryshoi dhe ai u kthye në Mekë pasi Ibn Ed-Dughnah i garantoi atij mbrojtje dhe ai vazhdoi me dekuan në Mekë.

5. ELOKUENCA
Kur gjendja e muslimanëve u përkeqësua në Mekë, Profeti Muhamed (paqja dhe bekimi qofshin mbi të) kërkoi alternativa. Përveç shpërnguljes së muslimanëve në Abisini, Profeti Muhamed (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të) po kërkonte gjithashtu fise që ishin të gatshëm ta mirëprisnin atë dhe shokët e tij dhe të mbronin Islamin. Gjatë periudhës së Haxhit, ai u takua me përfaqësues të fiseve të ndryshme. Ebu Bekri ishte atje, si folës i Resulullahut për shkak të njohurive të tij të gjera për gjenealogjinë dhe historinë e fiseve. Ebu Bekri i dha dobi Profetit Muhamed (paqja dhe bekimet qofshin mbi të) në shumë mënyra, më shumë se çdo shok tjetër. Si folës i përfaqësuesit, ai përdori elokuencën dhe sjelljet e tij të mira për të prezantuar Profetin Muhamed (paqja dhe bekimi qofshin mbi të) te krerët e fiseve.

6. VEPROI ME KURAN
Ebu Bekri (Allahu qoftë i kënaqur me të) është një person që ka vepruar sipas Kuranit. Ai meditoi, kuptoi dhe veproi bazuar në Kuranin që e bën atë një model të madh për muslimanët dhe jep një ndikim të madh në punën e tij të dakues gjatë epokës së Mekës.

Profeti Muhamed (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të) ka zgjedhur Ebu Bekrin (Allahu qoftë i kënaqur me të) për shokun e tij gjatë shpërnguljes së tij në Medine, kur sulmi ndaj muslimanëve u bë më i ashpër në Mekë. Ai ishte i vetmi shok i Profetit Muhamed (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të) gjatë kësaj ngjarjeje të madhe. Ai kishte nderin që për hir të Allahut ta linte Mekën në Medine.

Ai ishte me Profetin Muhamed (paqja dhe bekimet qofshin mbi të) në shpellë. Në një hadith, Ebu Bekri tha: “Ndërsa isha në shpellë, i thashë Resulullahut: “Nëse njëri prej tyre do të shikonte poshtë këmbëve të tij, ai do të na shihte ne.” Resulullahu tha: “Çfarë mendon, o o Ebu Bekri, rreth dy, kur Allahu është i treti i tyre?’” [4]. Ai kujdesej shumë për mirëqenien e Resulullahut. Kur Resulullahu e pyeti se pse ai vazhdonte të ndryshonte pozicionet gjatë udhëtimit, Ebu Bekri u përgjigj: “Kur mendoj për dikë që pret t’ju zë pritë, unë eci para jush; dhe kur kujtoj se njerëzit po të ndjekin, unë eci pas teje.”[5]

Nuk është për t’u habitur që Allahu ka zbritur disa ajete në Kuran që përmendin për të dhe ai ishte më i miri ndër sahabët dhe i është dhënë lajmi i mirë për Xhenetin. Ai ka kontribuar shumë jo vetëm gjatë epokës mekase, por gjatë gjithë jetës së tij për hir të Allahut./knowledgedunes

[1] El-Kurani (9:40)

[2] Al Bidaayah Wan-Nihaayah

[3] Tefsir Ibn Kethir Kurani (92:5-21)

[4] Sahih Buhariu, hadithi numër 3653

[5] Ebu Bekr-Siddeek Afdalus Sahaabe Wa Ahakkihim Bil Khalife

Referencat:

1. Biografia e Ebu Bekr Es-Siddik (Darussalam, 2007)

2. Al Bidaayah Wan Nihaayah (Darussalam)

3. Tefsir Ibn Kethiri (Darussalam)

Artikulli paraprakMetoda hyjnore e edukimit
Artikulli tjetërÇfarë është strategjia dhe si ta zbatojmë atë?