Pesëmbëdhjetë shenja që tregojnë për burrat e dobët

Pesëmbëdhjetë shenja që tregojnë për burrat e dobët:

1. Ndikohen lehtë nga të tjerët.
2. Janë robër të varësive të veta.
3. Kanë frikë të thonë: “Jo.”
4. E duan përgojimin e të tjerëve vazhdimisht.
5. Kënaqen me mendësinë e viktimës.
6. I japin përparësi kënaqësisë para çdo gjëje.
7. Nuk i bartin përgjegjësitë e punëve të veta.
8. Janë të varur nga pornografia.
9. S’kanë aftësi për tu ballafaquar me kritikën në mënyrë të mirë.
10. S’kanë disiplinë në marrjen e ecurive.
11. Arsyetime të vazhdueshme dhe ankim për problemet e veta.
12. Rënie e respektit ndaj vetes dhe ulje e vetëbesimit.
13. Qortimi i të tjerëve për fatkeqësitë e jetës së vet.
14. Vazhdimisht i shkelin premtimet dhe s’mund të kthehen nga fjalët e veta.
15. Dobësi në kontaktin me sy, shtrëngim i dobët gjatë përshëndetjes e cila s’përmban në vete kujdes, si dhe mosrespektimi i më të moshuarve.

Dr. Muhamed AbdulXheuad

Artikulli paraprakPuma “braktis” Izraelin
Artikulli tjetërProblemi ekonomik dhe trajtimi i tij nga këndvështrimi islam – (1)