Një metodë për të mësuar se si të menaxhoni kursimet tuaja Duke punuar si avokate për starup-et, Danielle Town fitonte aq sa të mos shqetësohej shumë për të ardhmen e afërt, por çfarë do të ndodhte kur të dilte në pension? Si vajza e Philip Bradley Town, një investitor dhe autor...
Të tre skemat e hinkave për t’u vendosur për trafikun e ftohtë Për nivelet themelore të ofrimit tonë dhe të trafikut të ftohtë, Brunson rekomandon tre lloje kryesore hinkash: Hinka e produktit falas plus transportit me pagesë: kjo lloj hinke përbëhet nga dy hapa/faqe dhe një ofertë e vetme, një ofertë ekskluzive...
The Underground Playbook for Growing your Company Online with Sales Funnel. Çfarë i dallon kompanitë që janë të suksesshme në shitjen në internet nga ato që nuk arrijnë të depërtojnë? Për Russell Brunson, guru në internet dhe trajner i lakmuar i biznesit, sekreti është në hinkën efektive të shitjeve dhe...
Agjencitë e vlerësimit maskojnë rrezikun duke e bërë atë më kompleks dhe obligacionet janë me çmim të gabuar Duke pasur parasysh pamjen jo tamam të këndshme të këtij lloji të produktit financiar, dikush mund të pyesë veten pse investitorët blejnë bono bazuar në hipotekat subprime. Truku është se obligacionet hipotekore...
  Historia e një grupi vizionarësh që thyen Wall Street Historia jonë fillon në vitet që çuan në kolapsin financiar botëror të 2007-08, e cila është quajtur “recesioni i madh”. Një grup vizionarësh, të quajtur nga disa si “të çmendur”, kanë guximin të sfidojnë narrativën globale dhe vendosin të vënë bast...
Cilat janë pesë aftësitë e nevojshme për të qenë një negociator i suksesshëm? Sipas profesorit Andrea Schneider, nga Shkolla Juridike e Universitetit Marquette, nevojiten pesë aftësi personale për të negociuar: këmbëngulja; ndjeshmëria; fleksibiliteti; aftësitë sociale; intuita; etika. Niveli i vendosmërisë përcakton, sipas profesorit Robert Mnookin, “aftësinë për të shprehur dhe mbrojtur...
  Çfarë mund të mësojmë nga Donald J. Trump? Si të negociohet The Real Trump Deal është një analizë e metodës dhe strategjive që Donald Trump ka përdorur si sipërmarrës dhe si president i Shteteve të Bashkuara. Pikat e forta dhe të dobëta të negociatave të tij janë analizuar në këtë...
Pronari i parave nuk dunet te jete dorështrënguar në shpenzimin e tyre për vetveten dhe familjen (të afërmit) e vet, të mos jetë koprrac apo makut, ngase Islami e ndalon këtë, sepse kjo shpie në amoralitet. Këtë më së miri e ilustrojnë fjalët e hadithit vijues: "Keni kujdes nga koprracia, ngase...
Fuqia e vetëdisiplinës qëndron për t’ju ndihmuar të arrini qëllimet tuaja Cili është sekreti i suksesit të jashtëzakonshëm të arritur nga njerëzit e tjerë? Pse dështojmë? Sipas folësit motivues Brian Tracy, gjithçka ka të bëjë me nxjerrjen e justifikimeve: ne duhet të ndalojmë së justifikuari për të mos bërë atë...
Gjetja e zgjidhjeve inovative Fitimet në qershor 1998 ishin mbi 94 mijë dollarë, pra një lajm vërtet i mirë. Nëse do të vazhdonin kështu për 12 muaj, Netflix do të ishte në gjendje të arrinte numrin magjik për startup-et: një milion dollarë në vitin e tyre të parë. Por kishte...