Banka Botërore llogarit kostot, ja sa është humbja për individ nga mbyllja e shkollave gjatë pandemisë

Pandemia Covid -19 do të shtrijë efektet negative për dekada me radhe për shkak të humbjeve që individët do të përjetojnë nga cenimi i cilësisë arsimore.

Banka Boterore
Banka Boterore

Humbjet gjatë gjithë jetës nga dijet e munguara për shkak të pandemisë përllogariten 6777 dollarë për fëmijët dhe studentet të angazhuar në sistemin arsimor shqiptar, përllogarit Banka Botërore në një kërkim të posaçëm në rang global në lidhje me kostot që ka prodhuar mbyllja e shkollave gjatë pandemisë.

Banka analizoi kostot e mbylljes së shkollës COVID-19 për të ardhurat gjatë gjithë jetës për vendet me të ardhura të ulëta, të mesme dhe të larta, për arsimi i mesëm dhe i lartë, si dhe bota në tërësi.

Fitimet e munguara nga puna (për një person në shkollë) në të ardhmen janë vlerësuar 2,833 në të ardhura të ulëta, 6,777 dollarë amerikanë në vendet me të ardhura të mesme ku bën pjesë edhe Shqipëria dhe 21,158 dollarë amerikanë në vendet me të ardhura të larta. Në nivel global, kjo humbje është 20 404 dollarë amerikanë për një person në shkollë aktualisht.

Këto humbje mund të duken një çmim i menaxhueshëm në luftën kundër COVID- 19 në nivel individual. Por po te merren parasysh se në të gjithë botën janë 1,5 miliardë persona në sistemet arsimore humbjet gjatë gjithë jetës së tyre përllogariten nga 252 – 360 miliardë dollarë në vendet me të ardhura të ulëta vendet, në 4.8 – 6.8 trilionë dollarë në vendet me të ardhura të mesme dhe 3.4 – 4.9 trilionë dollarë në vendet me të ardhura te larta. Humbjet totale globale arrijnë në 11 – 15 trilionë dollarë.

Po të ngarkohet në një vit e gjithë kostoja e humbjeve në PBB-në varion nga 43-61 për qind në vendet me të ardhura të ulëta, 15- 22 për qind në vendet me të ardhura të mesme dhe 6-9 për qind në vendet me të ardhura të larta. Në rang global humbjet e ardhshme përfaqësojnë 12-18 për qind të PBB-së aktuale vjetore.

Tek të diplomuarit në universitete humbjet vjetore në rang global llogariten 725 dollarë në vit ose 18 mijë dollarë gjatë gjithë jetës.

Të diplomuarit me shkollë e mesme do të humbasin 363 dollarë në vit dhe gati 9,000 dollarë gjatë gjithë jetës, ndërsa të arsimuarit në nivelin e ulët do kenë humbje vjetore 272 dollarë dhe 6,700 dollarë gjatë gjithë jetës. Monitor

Artikulli paraprak52 ISH PUNËTORË KANË PADITUR MCDONALD’S DUKE KËRKUAR DËMSHPËRBLIM
Artikulli tjetërThemeluar në vitin 1921, “AMERICAN-ALBANIAN TRADING COMPANY” kishte si synim të shfrytëzonte pasuritë natyrore të Shqipërisë