ATK: Mundësohet edhe kompensimi për të vetpunësuarit, pagat dhe qiratë e paguara nga Pakoja Emergjente Fiskale

Administrata Tatimore e Kosovës njofton se ka zhvilluar në sistemin elektronik EDI mundësinë për parashtrimin e kërkesave për të përfituar nga Pakoja Fiskale Emergjente.

Sipas ATK-së tash do të kompensohen të vetëpunësuarit, punëdhënësit, të cilët i kanë paguar pagat e punëtorëve për periudhën e muaji mars dhe qiramarrësit, të cilët i kanë paguar qiratë.

Njoftimi i plotë i ATK-së

Të vetëpunësuarit do të mund të aplikojnë përmes aplikacionit dhe formularit të njëjtë sipas udhëzimeve të prezantuara në Udhëzuesin për kompensimin e pagave të punëtorëve, të cilin tani e gjeni të rifreskuar dhe të publikuar në ueb-faqe të #ATK-së. Për të përfituar edhe i vetë-punësuari nga pako emergjente fiskale, duhet të jetë i evidentuar në Excel listën e njëjtë, gjegjësisht në Excel fajllin për të punësuarit. Në këtë listë i vetëpunësuari duhet të jetë i evidentuar në statusin “A”, dhe evidentimin e vlerës 170€. Duhet të keni parasysh që para se të aplikoni për këtë masë, i vetëpunësuari duhet të ketë të deklaruar për periudhën TM1 2020.

Punëdhënësit, të cilët kanë bërë pagesën e pagës së plotë mujore të punëtorit për periudhën mars/2020, kanë të drejtë kompensimi të shumës që i dedikohet atij punëtori, në bazë të masës 3a, 8 dhe 14. Për t’u bërë kompensimi, punëdhënësi duhet të ofrojë dëshmitë se me të vërtetë janë bërë pagesat e pagave paraprakisht. Llojet e dëshmive që duhet të paraqiten dhe vendi i ngarkimit të dëshmive është sqaruar në faqen 10 të Udhëzuesit për kompensimin e pagave. Po ashtu, duhet të keni parasysh që kur të parashtrohet kërkesa, në fushën ku arsyetoni ndikimin e vendimeve të Qeverisë në biznesin tuaj, në krye shkruani “KOMPENSIM PUNËDHËNËSIT”.

Qiramarrësit, të cilët kanë bërë pagesën e qirave, kanë të drejtë kompensimi të shumës që i dedikohet qiradhënësit, në bazë të masës 3b. Për t’u bërë kompensimi, qiramarrësi duhet të ofrojë dëshmitë se me të vërtetë janë bërë pagesat e qirave paraprakisht. Llojet e dëshmive që duhet të paraqiten dhe vendi i ngarkimit të dëshmive është sqaruar në faqen 10 të Udhëzuesit për kompensimin e qirasë. Po ashtu, duhet të keni parasysh që kur të parashtrohet kërkesa, në fushën ku arsyetoni ndikimin e vendimeve të Qeverisë në biznesin tuaj, në krye shkruani “KOMPENSIM QIRAMARRËSIT”.

Udhëzuesit për kompensim të pagave të punëtorëve dhe kompensim të qirasë, i gjeni në ueb-faqe të ATK-së në linkun Multimedia – Manuale & Prezantime.

Udhëzuesi për kompensim e pagave të punëtorëve

Udhëzuesi për kompensimin e qirasë

Artikulli paraprakPyetjet më të shpeshta për licencimin bankar në Bankën Qendrore të Kosovës
Artikulli tjetërPyetja që duhet t’ia bëni vetes çdo ditë