Administrim i përzier

Administrata e përzier është ajo që është përgjegjëse për administrimin e kapitalit publik dhe privat. Ai përfshin të gjitha ato organizata që janë nën juridiksionin e sektorit publik dhe privat.

Menaxhimi i përzier është një stil i zakonshëm i menaxhimit. Ai konsiston në koordinimin dhe menaxhimin në baza shumëpalëshe, ndërmjet sektorit publik dhe privat, të disa veprimeve që konsiderohen të dobishme për shoqërinë. Këto veprime kryhen kryesisht në politika sociale që synojnë plotësimin e nevojave të popullsisë dhe korrigjimin e dështimeve të tregut të pësuar nga një ekonomi e caktuar.

Objektivi kryesor i ndjekur nga administrata e përzier është garantimi i interesit publik duke përfituar nga efikasiteti dhe efektiviteti i menaxhimit privat. Ky lloj administrimi mund të zbatohet si në nivel lokal ashtu edhe ndërkombëtar.

Roli i sektorit publik në administratën e përzier

Sektori publik operon në sektorë të caktuar me format të përzier të administrimit pasi i lejon atij të korrigjojë disa dështime të tregut që shkaktojnë ulje të cilësisë së jetës së shoqërisë. Në këtë mënyrë shteti do të respektojë zbatimin e planeve zhvillimore dhe progresin social që ka planifikuar.

Përveç kësaj, sektori publik ka mundësinë t’i ofrojë popullatës një numër më të madh të mallrave dhe shërbimeve. Kjo ndodh pasi ajo nuk ka detyrimin të ketë infrastrukturën e nevojshme për prodhimin e saj.

Së fundi, me këtë lloj veprimi inkurajohet iniciativa private dhe përforcohet struktura e biznesit të një zone të caktuar gjeografike, diçka që ka një ndikim shumë pozitiv në shoqëri.

Roli i sektorit privat në administratën e përzier

Administrata e përzier ka disa veçori që e bëjnë atë interesante nga pikëpamja e sektorit privat. Ky modalitet ofron një vëllim të madh klientësh pasi shteti ofron mallrat dhe shërbimet e prodhuara për qytetarët e tij, duke lejuar rritjen e të ardhurave të kompanisë.

Nga ana tjetër, puna së bashku me Administratën Publike i lejon organizatës të përfitojë nga disa ekonomi të shkallës që mund të gëzojë shteti. Në përputhje me sa më sipër, mund të përfitoni edhe privilegje të caktuara përsa i përket tarifave dhe taksave që duhet të përballoni në një kompani private.

Së fundi, kryerja e një iniciative të këtij lloji zvogëlon rrezikun e investimit. Është e zakonshme që një pjesë e kapitalit të vijë nga shteti apo edhe të miratohet prej tij.

Karakteristikat e administrimit të përzier

Ndër karakteristikat e shumta të këtij lloji të administrimit, është e përshtatshme të theksohen sa vijon:

  • Nismat e zbatuara janë të përqendruara në të mirën e shoqërisë.
  • Ai redukton barrierat e hyrjes që një person ose një kompani mund të ketë për të prodhuar në një sektor të caktuar.
  • Ai i mundëson shtetit të vërë në dispozicion të qytetarëve të tij mallrat dhe shërbimet në një periudhë më të shkurtër në krahasim me Administratën Publike.
  • Pronësia e kompanisë do të jetë pjesërisht publike dhe private./definebusinessterms/
Artikulli paraprakStudimi, ja si një punonjës i keq mund të ndikojë tek i gjithë ekipi
Artikulli tjetërSkllavëria moderne: ç’thuhet në raportin e fundit të OKB-së?