4 këshilla për tu bërë të durueshëm

Të mos jeni në gjendje të kontrolloni veten kur jeni të zemëruar mund të pengojë suksesin tuaj në shumë fusha të jetës suaj, duke përfshirë martesën, prindërimin, punësimin, miqësinë dhe më e rëndësishmja – fenë tuaj.

Ka rekomandime të shumta nga Kurani dhe Suneti që na inkurajojnë të kontrollojmë zemërimin dhe të jemi të durueshëm.

Këtu janë disa:

Vetëm ata që janë të durueshëm do ta marrin shpërblimin e tyre të plotë, pa llogari.” (Ez Zumer, 39:10)

Transmetohet nga Ebu Hurejra, radiallahu anhu, se i Dërguari i Allahut ka thënë: “Nuk është i fortë ai që ka fuqi fizike në mundje por i fortë është ai që vetëpërmbahet gjatë hidhërimit”. ( Buhariu dhe Muslimi )

Nëse jeni dukeu munduar ta kontrolloni temperamentit tuaj, këtu janë disa këshilla fuqizuese për t’ju bërë të filloni rrugën drejt një temperamenti më të butë dhe të kontrolluar.

 

Pranoni që keni një problem

Sigurisht që e kuptoj këtë, ju mund të jeni duke thënë me vete. Por dua të them me të vërtetë përballeni me problemin tuaj të zemërimit. Thuaji vetes: “Jo, nuk është e drejtë që unë të tërbohem nëpër shtëpi kur burri/gruaja ime i shpërfill ankesat e mia.”

“Jo, nuk është në rregull që unë të filloj t’u bërtas emra të neveritshëm fëmijëve të mi kur ata fillojnë të grinden dhe të zihen me njëri-tjetrin.”

Ju mund të keni  tendencë për të justifikuar veprimet tuaja në disa raste. Ju mund t’i thoni vetes se nëse nuk do të ishte kjo apo ajo, nuk do të kishit humbur durimin. Ndrysho këtë model mendimi. Mos i jepni vetes  justifikim për sjelljen tuaj. Nëse bëhesh i dobët dhe i drejtohesh veprimit të zemërimit tënd, pranoje se je ngushëlluar dhe përpiqu të bëhesh më mirë herën tjetër, insha’Allah.

 

Kuptoni se ndryshimi nuk ndodh brenda natës

Arritja e durimit me kalimin e kohës do të kërkojë përpjekje të vazhdueshme. Ka të ngjarë që të keni zbuluar se sjellja juaj e padisiplinuar ka qenë efektive ndonjëherë për të arritë atë që dëshironi. Në fund të fundit, kush dëshiron të merret me një person që duket sikur është çmendur – është më e lehtë të dorëzohet dhe të pajtohet.

Të gjithë jemi të ndikuar nga ata që na rrethojnë. Nëse jeni rritur në një familje në të cilën zemërimi është përdorur si një mjet për t’i bërë të tjerët të binden/disiplinohen, nuk është e çuditshme që keni zgjedhur ta përdorni këtë praktikë  si  mekanizëm përballues. Por mos e humbni shpresën. Insha’Allah, ju mund të arrini karakteristikën fisnike të durimit dhe të kontrolloni ndjenjat tuaja të zemërimit. Me çdo hap të rrugës, mbani mend se suksesi ndërtohet mbi dështimin. Sa herë që ktheheni në sjelljen tuaj joproduktive, shikojeni atë si  përvojë për të mësuar dhe jo si dështim shtesë.

Filloni të bëni dua duke i kërkuar Allahut SËT t’ju ndihmoje rreth  problemit të menaxhimit të zemërimit tuaj .

Ka disa gjëra që ju vijnë lehtë dhe gjëra të tjera që duhet të luftoni për t’i arritur. Nëse të jesh i duruar gjatë sprovave është diçka me të cilën ke problem, kërko ndihmë tek Ai që ka fuqi mbi të gjitha gjërat. Allahu xh.sh dëshiron që robërit e Tij t’i kërkojnë ndihmë Atij. Në fakt, Ai zemërohet kur ti nuk pyet. Njerëzit janë pikërisht e kundërta. Ata lodhen duke pyetur. Pra, shkoni tek Ai që me të vërtetë mund t’ju japë sukses – Zoti juaj.

Dhe kur të pyesni, kini parasysh atë që ka thënë Profeti.

Lutja e robit vazhdon të plotësohet përderisa ai nuk lutet për një gjë që është mëkat ose për diçka që do t’i ndërpresë lidhjet farefisnore dhe ai nuk bëhet i paduruar.

“I është thënë (Pejgamberit a.s.): O i Dërguari i Allahut, çka është ngutja? (Pejgamberi a.s.) tha: ajo është kur lutësi thotë: unë e kam lutur e lutur (Allahun), por nuk po shoh që më pranohet. Andaj lodhet nga kjo gjendje dhe e lë lutjen.”(Muslimi)

Kurrë mos hiqni dorë duke kërkuar ndihmën e Allahut xh.sh. mund të ndodhë që ai dëshiron që ju të afroheni më shumë me Të duke kërkuar vazhdimisht mbështetjen e Tij.

 

Dije vlerën e të qenit i durueshëm.

Pse njerëzit sakrifikojnë për të marrë arsim të mirë, për të marrë punë cilësore ose për t’u martuar me  bashkëshort të mirë? Ata e shohin përfitimin në arritjen e këtyre arritjeve. Njohja e vlerës së të qenit i durueshëm mund t’ju ndihmojë të motivoni që të përpiqeni sa më shumë që të bëheni më të durueshëm.

Këtu janë disa pika frymëzuese nga Kurani dhe hadithet që na kujtojnë shpërblimet e të qenit durim:

“Dhe jini të durueshëm. Vërtet, Allahu është me durimtarët. “(El Enfal 8:46)

 

Kush prej nesh nuk ka nevojë të ketë Allahun në anën tonë?

Ebu Jahja Suhejb bin Sinan radi-allahu-anhu transmeton se: I Dërguari i Allahut ka thënë: “Është interesant çështja e besimtarit. Çdo gjë është në të mirë të tij dhe kjo nuk është për askënd tjetër, përpos për besimtarin. Nëse e godet ndonjë fatkeqësi, duron, e kjo është mirë për të; e nëse i jepet një mirësi, ai falënderon dhe po ashtu edhe kjo është mirë për të.” (Muslimi)

Çfarë bekimi i paçmuar për t’u numëruar në mesin e besimtarëve të vërtetë.

“Atë që përpiqet të durojë, Allahu do ta bëjë të durojë. Askujt nuk i është dhënë dhuratë më e mirë dhe më e përkryer sesa durimi.”( Buhariu dhe Muslimi)

Nëse përpiqeni të jeni të durueshëm dhe të keni sukses, Allahu do t’ju japë durim. Masha’Allah, do të shpërbleheni me dhuratën që po kërkoni.

Allahu i Madhëruar thotë:

“…ata që kontrollojnë zemërimin e tyre dhe falin njerëzit e tjerë. Allahu i do bamirësit.” (Al Imran, 3:134).

Çfarë shpërblimi i mrekullueshëm të jesh i dashur nga Allahu, Lavdi qoftë Ai Më i Larti!

 

Kupto se Allahu është i vetëdijshëm për vështirësinë tënde.

Shpesh herë, zemërimi juaj është rezultat i ndonjë vështirësie që po përjetoni. Ndoshta fëmijët tuaj ju kanë mërzitur për të shkuar diku gjatë gjithë ditës dhe ju ende I keni në mendje  ankesat e tyre. Ose ndoshta bashkëshorti-ja juaj ka qenë i vrullshëm që kur erdhi në shtëpi nga puna. Ndoshta është dhimbja e fortë e kokës që duket se nuk do të largohet.

Kur ndiheni të zemëruar, të lënduar ose të frustruar, shpesh herë dëshironi që të tjerët të dinë se si ndiheni, veçanërisht ata që ju konsideroni se janë shkaku i zhgënjimit tuaj. Kur të tjerët në dukje shpërfillin ndjenjat tuaja të dukshme të zemërimit, kjo është kur ajo ndjenjë e zemërimit mund të fillojë me të vërtetë të ndizet. Gjatë këtyre momenteve fillestare, mbani mend hadithin e mëposhtëm. Le të jetë një mjet ngushëllimi për ju në vend që t’i drejtoheni shpërthimeve të zemërimit.

Ebu Se’id (radi-allahu-anhu)dhe Ebu Hurejra (radi-allahu-anhu) transmetojnë se Pejgamberi ka thënë: “Asnjëherë besimtari nuk goditet nga një shqetësim,  sëmundje,  ankth,  pikëllim ose shqetësim mendor apo edhe shpimi i një gjemb, veqse Allahu do t’ia shlyejë mëkatet për shkak të durimit të tij.”(Buhariu dhe Muslimi)

Të tjerët mund të mos e dinë ose madje të mos e konsiderojnë vështirësinë që po përjetoni. Ngushëllohu duke ditur se Allahu, Mëshiruesi Më i Mëshirshmi është gjithmonë i vetëdijshëm. Dhe Ai është më i aftë për të hequr shqetësimin tuaj ose për t’ju kompensuar për të.

Kontrolli i zemërimit tuaj mund të jetë një nga qëllimet më të vështira që ju aspironi të arrini në jetë. Por ia vlen përpjekja. Ju dëshironi të jeni ndër më të drejtët; ju dëshironi të jeni  besimtar i vërtetë; ju dëshironi që Allahu të jetë në anën tuaj, kështu që përpiquni maksimalisht për të kontrolluar zemërimin tuaj dhe kërkoni durim në mënyrë që të shpërbleheni mjaftueshëm. /4 Tips to Become Patient – blog.islamiconlineuniversity

 

Përktheu : EkonomiaIslame

 

 

 

Artikulli paraprakAftësia më e rëndësishme e lidershipit sipas hulumtimeve
Artikulli tjetërPagesa e parakohshme dhe dorëzimi i mëvonshëm i mallit -sipas Imam GAZALIUT