Tetë kategoritë e pagesës së Zekatit

Kanalet e pagesës së zekatit janë tetë kategoritë e specifikuara në versetin fisnik Kuranor:

“Pasuritë e zekatit janë të destinuara vetëm për skamnorët, të varfërit, të punësuarit për mbledhjen e fondeve të zekatit, për tërheqjen e zemrave të të prirurve drejt Islamit, për lirimin e robërve, për borxhlinjt, për luftërat e shenjta dhe për udhëtarin e shkëputur nga çdo gjë; kjo është detyrë nga Allahu. Allahu është i Gjithëdijshëm, i Urtë.”

Kaptina et-Teube, 60

Artikulli paraprakA është inxhineria e softuerit inxhineri e vërtetë?
Artikulli tjetër25 kompanitë me kulturën më të mirë të vendit të punës