Statistikat e Tregtisë së Jashtme (STJ), Gusht 2020

Bie importi në gusht 2020 krahasuar me gusht 2019

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar të dhënat lidhur me rrjedhat e eksportit dhe importit për muajin gusht 2020

Të dhënat nga Tregtia e Jashtme e Mallrave në Kosovë tregojnë për një deficit tregtar më të ulët për (-18.2%) në muajin gusht 2020, në raport me periudhën e njëjtë të vitit 2019, gjegjësisht në vlerë prej 228.9 milionë Eurosh, krahasuar me deficitin prej 279.9 milionë Eurosh në vitin 2019. Eksporti mbulon importin me 13.0%.

Eksporti i mallrave në muajin gusht 2020 kishte vlerën 34.3 milionë Euro, ndërsa importi 263.3 milionë Euro,  që është një rritje prej 7.6% për eksport, dhe një rënie prej (-15.6%) për import, duke krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2019.

Sipas të dhënave të grupeve kryesore të eksportit: 21.4% të eksporteve e përbëjnë metalet bazë dhe artikujt prej tyre; 16.5% e përbëjnë artikuj e ndryshëm të prodhuar; 12.7% e përbëjnë plastika, goma dhe artikujt prej tyre; 12.1% e përbëjnë ushqimet e përgatitura, pijet dhe duhani; 11.7% e përbëjnë produktet bimore; 6.6% e përbëjnë produktet minerale; 4.0% e përbëjnë tekstili dhe artikujt prej tij, etj.

Ndërsa, sipas të dhënave të grupeve kryesore për import e përbëjnë: 12.5% ushqimet e përgatitura, pijet dhe duhani; 12.3% makineritë, pajisjet mekanike dhe elektrike; 11.0% metalet bazë dhe artikujt prej tyre; 10.1% produktet minerale; 10.0% mjetet e transportit; 8.6% produktet e industrisë kimike; 7.0% plastika, goma dhe artikuj prej tyre, etj.

Eksportet e Kosovës në vendet e BE-së arritën në 12.3 milionë Euro, ose rreth 36.1% e eksporteve të përgjithshme, me një rritje prej 35.7%. Partnerët kryesorë për eksportin e mallrave në BE janë: Gjermania (12.6%), Holanda (3.3%), Britania e Madhe (2.9%), etj.

Importet e Kosovës nga vendet e BE-së ishin rreth 117.5 milionë Euro, ose 44.7% e importeve të përgjithshme, me një rënie prej (-26.6%). Importet me pjesëmarrje më të lartë ishin nga: Gjermania (13.6%), Italia (5.6%), Sllovenia (3.2%), Greqia (3.1%), etj.

Në muajin gusht 2020, eksportet e Kosovës me vendet e CEFTA-s arritën në 14.7 milionë Euro, ose 43.0% të eksporteve të përgjithshme, me një rritje prej 6.7%. Partnerë kryesorë për eksport nga vendet e CEFTA-s janë: Shqipëria (18.9%), Maqedonia e Veriut (9.4%), Serbia (7.5%), Mali i Zi (5.2%).

Ndërsa, importet nga vendet e CEFTA-s në muajin gusht 2020, arritën në 52.3 milionë Euro, ose 19.9% të importeve të përgjithshme, me një rritje prej 10.9%. Vendet me pjesëmarrje më të lartë për import ishin: Shqipëria (6.0%), Serbia (6.0%) dhe Maqedonia e Veriut (5.8%).

Eksportet e Kosovës me vendet e tjera të botës arritën në 7.1 milionë Euro, ose 21.0%. Si partnerë më të rëndësishëm nga këto vende për eksport vlen të përmendet Zvicra me 9.6%.

Ndërsa, importet e Kosovës me vendet e tjera të botës arritën në 93.3 milionë Euro, ose 35.5%. Vendet me pjesëmarrje më të lartë për import në këtë grup ishin: Turqia (13.2%) dhe Kina (10.6%).

Artikulli paraprakBruto Produkti Vendor (BPV) me Qasjen e Shpenzimeve dhe të Prodhimit, TM2 2020
Artikulli tjetërBERZH: Ekonomia do të rritet me 4% në vitin 2021, u zvogëlua 5% shkaku i pandemisë