Parimet e “fitimit të klientit për tërë jetën”

-Kujdesi i mirë ndaj punonjësve.

-Trajnimi dhe përmirësimi i vazhdueshëm.

-T’u japësh punonjësve të tu informacionet e mjaftueshme, që do të thotë, të mos kërkosh nga punonjësit të bëjnë diçka pa pasur informacionet e nevojshme rreth kësaj gjëje, por ta dinë se pse e bëjnë këtë.

-Të dëgjosh opinionet dhe përshtypjet e punonjësve.

-T’u japësh klientëve informacionet e mjaftueshme, në mënyrë që, nëse ndodh ndonjë ndryshim ose zhvillim në institucion, klienti të jetë në dijeni rreth kësaj që ndodhi dhe rreth vendit, të dijë se si të veprojë që ta ketë më të lehtë për zgjidhjen e problemeve të mundshme, të dijë se çfarë do të përfitojë, dhe cila është dobia që vjen nga ky zhvillim i ri.

-Të dëgjosh opinionet dhe përshtypjet e klientëve.

-Parimi i linjave të hapura, në mënyrë që klienti të mund të të lajmërojë për çfarëdo lloj problemi, në çdo kohë.

-Regjistrimi i ankesave dhe trajtimi i menjëhershëm i tyre, që do të thotë se ankesat duhet të regjistrohen, të trajtohen dhe të zgjidhen menjëherë, e të mësohet prej tyre.

-Trajnimi i punonjësve për trajtimin e ankesave, që do të thotë se ata duhet të trajnohen për zgjidhjen e çfarëdo problemi ose sfide në të cilën mund të hasë cilido punonjës në atë vend. Këtu bëhet trajnimi i të gjithë punonjësve që kanë të bëjnë me çështjen, por edhe i atyre që nuk kanë të bëjnë me të, gjithashtu.

-Ndjekja e vazhdueshme e klientëve, që do të thotë se duhet të mbash kontakte me ta, të pyesësh për ta në vazhdimësi, t’i lajmërosh gjithmonë për të rejat e fundit, dhe t’u dërgosh dhurata në raste festash. Pra, duhet t’i bësh klientët ta ndiejnë praninë tënde në vazhdimësi.

-Lidhja me klientët nëpërmjet programeve të edukimit. Kjo do të thotë që ti të organizosh mbrëmje edukuese, ku të ftosh punëtorët e tu së bashku me familjet e tyre, edhe klientët gjithashtu, sepse kjo e forcon lidhjen mes teje, punëtorëve dhe klientëve… dhe t’u japësh dhurata atyre. Kështu krijohet një lidhje e madhe mes teje e tyre, e cila i tejkalon pritshmëritë.

-Ndërtimi i klubeve. Pra, ti mund të ndërtosh një klub të veçantë për kompaninë tënde ose institucionin tënd, me anëtarësim, zbritje çmimesh dhe ku ofrohen dhurata, dhe e gjitha kjo e rrit përkatësinë e klientit te ti, dhe tek institucioni.

-Festat vjetore, që do të thotë se çdo institucion ose kompani që ka më shumë se 30 apo 40 punëtorë, të organizojë festa vjetore, si inkurajim për njerëzit që punojnë aty, dhe kur të bëhen këto mbrëmje festive, të ftohen atje edhe klientët kryesor të saj, e kështu përkatësia e individit tek ai vend të rritet.

Shënim

Mos krijo miqësi më tepër se sa duhet me klientët e tu, sepse kur krijohet një lidhje më e fortë sesa ajo duhet të jetë, në këtë situatë te klienti krijohet ndjesia sikur nuk ka shumë nevojë për ty, sepse ai ndjen sikur tani ty të ka, dhe kështu fillon të preferojë të krijojë marrëdhënie me të tjerë, prandaj përpiqu që në vazhdimësi të krijosh vetëm disa stimulues të thjeshtë lidhjeje mes teje dhe klientit!

Dr. Ibrahim el-Fekij

Artikulli paraprakPërllogaritjet: sa i kushton Rusisë pushtimi i Ukrainës?
Artikulli tjetër“Si ta ndërtosh të ardhmen tënde”…