Kompania IFJB “Capital” kërkon kontabilist/e

Kompania prestigjioze IFJB “Capital” SH.P.K ka njoftuar se ka shpallur konkurs për vend të lirë të punës në pozitën e kontabilistit/es.

Kushtet që duhet plotësuar për pozitën e shpallur:

– Diplomë Bachelor në Kontabilitet, Financa

– Njohuri për SNRF, çështjet e kontabilitetit dhe sistemin e taksave të Kosovës,

– Shkathtësi kompjuterike përkatëse (MS Excel, Word, PowerPoint),

– Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze (shkrim dhe të folurit e rrjedhshëm)

– Aftësi të mira komunikimi.

– Preferohet certifikimi i nivelit të parë në SCAAK, KAF

– Preferohet se paku 1 vjet eksperiencë pune si punonjës në financë & kontabilitet

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

– Regjistrimi kontabël i transaksioneve ditore financiare.

– Lëshimi dhe regjistrimi i faturave tatimore.

– Regjistrimi i shpenzimeve operative.

– Përgatitja dhe raportimi i obligimeve tatimore.

– Përgatitja e raporteve financiare sipas kërkesës se menaxherit.

– Të mbaj kontakte të vazhdueshme me klientët e kompanisë.

– Kryerjen e detyrave dhe punëve në përputhje me manualet e aplikueshme brenda kompanisë.

Dokumentacioni i nevojshëm për aplikim:

– CV;

– diploma e përgatitjes profesionale;

– kopja e letërnjoftimit;

– certifikata e lindjes;

– vërtetimi i përvojës së punës (nëse ka)

– certifikata e SCAAK, KAF (nëse ka)

Vërejtje : Këto dokumente të dërgohen përmes postës elektronike në adresën: info@capital-ks.com  më së voni deri me datën 14.09.2020 në ora 16:00.

Vetëm kandidatët që hyjnë në listën e ngushtë do të kontaktohen për intervistë!

Artikulli paraprakATK në përkrahje të bizneseve
Artikulli tjetërMbi 138 milionë euro për Kosovën nga Komisioni Evropian