Karakteristikat e organizatave që përdorin menaxhimin e procesit

Karakteristikat e organizatave që përdorin menaxhimin e procesit janë:

1. Procesi mbizotëron mbi strukturën

Në radhë të parë, kompanitë që aplikojnë menaxhimin e procesit konsiderojnë se struktura e kompanisë nuk është gjë tjetër veçse infrastruktura për të kryer proceset. Prandaj, ato u japin rëndësi proceseve dhe strategjitë hartohen në bazë të proceseve.

2. Organizimi i tij është transversal

Së dyti, menaxhimi i procesit bën që organizatat të konfigurohen si një grup ose sistem procesesh dhe nënprocesesh që lejojnë arritjen e objektivave. Objektivi kryesor i të gjitha proceseve është të gjenerojë vlerë për klientin.

3. Përdorimi i informacionit

Së treti, organizatat i kushtojnë një vlerë të lartë informacionit rreth proceseve dhe aktiviteteve të ndryshme që duhet të kryhen. Rrjedha e vazhdueshme e informacionit është thelbësore për të funksionuar me sukses në të gjitha proceset dhe në funksionimin e përgjithshëm të kompanisë.

4. Janë gjenerues të vlerës

Së fundi, organizatat që aplikojnë menaxhimin sipas proceseve janë gjenerues të vlerës. Për të njëjtën arsye që bazohet në procese, çdo produkt është një vlerë e shtuar përmes produkteve dhe shërbimeve që ato ofrojnë. Dhe ky është qëllimi themelor i çdo procesi./definebusinessterms/

Artikulli paraprakMenaxhimi i projektit
Artikulli tjetërUniversiteti më i vjetër në botë u themelua nga një grua muslimane