Funksionet e tregut

Rëndësia e tregut shihet qartë nga vetë funksionet që i kryen tregu.

Tregu në mënyrë objektive bën vlerësimin e të mirave dhe shërbimeve, kapitalit, punës etj. Prodhuesit që bëjnë shpenzime të larta nuk mund ti shesin prodhimet e tyre për shkak se blerësit do të blejnë prej prodhuesve me çmime më të lira.
Tregu mundëson prodhuesve të kujdesen për zmadhimin, përmisimin e cilësis së të mirave dhe shërbimeve ashtu që konsumatorët do ti plotësojnë  nevojat e tyre në nivel më të lartë dhe më cilësor.

Me zgjerimin e asortimanit (llojllojshmërisë të prodhimeve)  zmadhohet zgjedhja e lirë e konsumatorëve. Tregu me konkurrencën mundësojnë ofertë të pasur gjë që do t’i mundësoj konsumatorit të plotësoj shijet e veta.

Bizneset që të fitojnë në treg vazhdimisht për piqen të zmadhojnë efikasitetin e tyre nëpërmjet përdorimit të teknologjisë së re, përsosjes së mënyrave  për të ardhur sa më afër konsumatorëve duke ju dhënë atyre të mira dhe shërbime me cilësi më të mirë.

 

  1. Tregu nxit bizneset që të kujdesen për një punë sa më ekonomike. Edhe ky funksion është i lidhur ngushtë me konkurrencën e cila ndikon tek biznesi:
    1. Të zvogëloj shpenzimet e materialit dhe energjisë
    2. Të kujdeset për zvogëlimin të mbeturinave
    3. Të kujdeset për zvogëlimin e ndotjes së ambientit jetësor

Në treg kemi edhe disa paraqitje negative siç janë:

  • Monopolizimi
  • Konkurrenca jo-lojale
  • Çmimet e fyera

Monopolizimi – për një biznes themi se ka monopol në treg atëherë kur ai është i vetmi ofrues i ndonjë të mire apo shërbimi ose ai biznes e krijon pjesën më të madhe të ofertës në treg si dhe ndikon tek konsumatorët nëpërmjet çmimeve të larta. Konsumatorët këtu janë të detyruar t’i pranojnë këto çmime pasi zgjedhja e tyre është e kufizuar. Kjo paraqitje negative mund të pengohet, mënjanohet nëpërmjet kontrollit të çmimeve monopoliste nga ana e shtetit.

Konkurenca Jo-lojale – mes bizneseve është jo e ndershme është konkurrencë që përhap informata jo të sakta për kualitetin cilësinë  e prodhimeve dhe shërbimeve të konkurrentit,  gënjen konsumatorët me qëllim që të mposht konkurrencën.

Çmimet e fryera – është një paraqitje negative që ndodh kur disa biznese me zvogëlim të përkohshëm të ofertës ose duke shfrytëzuar disa momente të volitshme të tregut bën zmadhimin artificial të çmimeve. Kur ndodhin nga ana e shtetit nëpërmjet instrumenteve dhe masave të veta për të krijuar marrëdhënie normale në treg.

Artikulli paraprakLlojet e tregjeve
Artikulli tjetërHapat për një ndryshim të suksesshëm të karrierës