Çfarë përfaqëson shënimi CE në pajisjet elektronike?

CE do të thotë Conformité Européenne. Kjo është në frëngjisht për konformitetin evropian.
Shenja CE është një shenjë certifikimi që tregon konformitetin me standardet e shëndetit, sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit për produktet e shitura brenda Zonës Ekonomike Evropiane (ZEE). 

Shenja CE gjendet gjithashtu në produktet e shitura jashtë ZEE-së që prodhohen ose projektohen për t’u shitur në ZEE. Kjo e bën markën CE të njohur në mbarë botën edhe për njerëzit që nuk janë të njohur me Zonën Ekonomike Evropiane. ZEE është i ngjashëm me Deklarimin e Konformitetit të FCC që përdoret në disa pajisje elektronike të shitura në Shtetet e Bashkuara.

Artikulli paraprakBiznesmeni ideal dhe rëndesia e Etikës Islame në biznes
Artikulli tjetërRregullat e sjelljes gjatë fitimit dhe sigurimit të jetesës sipas Imam Gazaliut